IJHARS wykryła nieprawidłowości w jakości przetworów mlecznych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2021,9:20 Aktualizacja: 28-05-2021,13:42
A A A

W ok. 8 proc. przebadanych partii przetworów mlecznych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wykazała nieprawidłowe parametry fizykochemiczne oraz błędne oznakowanie. Kontrolą objęto 70 producentów i 74 sklepy.

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 269 partii. Z uwagi na niewłaściwe wygniecenie i konsystencję zakwestionowano 2 (0,7 proc.).

Ryszard Bartosik, Andrzej Romaniuk , ijhars, kontrola jakości żywności

Jakość żywności pod nadzorem jednej inspekcji

Konsolidacja nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zwiększyła efektywność kontroli. W 2020 r. sprawdzono 1,7 tys. podmiotów. - Po blisko rocznym funkcjonowaniu zwiększonego zakresu działania Inspekcji Jakości...

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 365 partiach przetworów mlecznych, z czego 29 zakwestionowano (7,9 proc.). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonej lub zawyżonej zawartości tłuszczu, niewłaściwych wartości parametrów w tabeli wartości odżywczych, braku obecności laktoperoksydazy w mleku deklarowanym jako "świeże".

W zakresie cech mikrobiologicznych (mikroflory charakterystycznej) sprawdzono 20 partii przetworów mlecznych i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 516 partii wyrobów gotowych, w tym 443 przetworów mlecznych i 73 wyrobów mlekopodobnych. Zakwestionowano 60, w tym 35 przetworów mlecznych (7,9 proc.) i 25 wyrobów mlekopodobnych (34,2 proc.).

Jak informuje Inspekcja stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: umieszczenia w nazwie wyrobu śmietanopodobnego obecności śmietanki, której udział w wyrobie gotowym wynosił zaledwie 1 proc. czy użycia w nazwie określenia "naturalny" dla produktu zawierającego żelatynę wieprzową, gumę guar oraz mączkę chleba świętojańskiego.

IJHAR-S, inspekcja handlowa, jakość artykułów rolno-spożywczych

IJHAR-S zmienia strukturę i będzie gotowa do nowych zadań

Dostosowania struktury organizacyjnej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do nowych zadań - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa. "W związku z przejęciem przez IJHAR-S z dniem 1 lipca części...

Do nieprawidłowości można ponadto zaliczyć podania w nazwie wyrobu serkopodobnego określenia "typu fromage" (dodatkowo produkt umieszczony był w regale chłodniczym wśród przetworów mlecznych); podkreślenia w oznakowaniu sformułowania "Gouda" na serze topionym, do produkcji którego użyto jedynie 16 proc. sera Gouda.

Według IJHARS do nieprawidłowości można też zaliczyć umieszczenia na miksie tłuszczowym do smarowania wizerunku krowy lub skopków (sugerujących, że otrzymano go tylko z tłuszczu mlecznego); braku wskazania pochodzenia produktu, na którym - na frontowej stronie opakowania - umieszczono grafikę z typowym krajobrazem Holandii (wiatraki nad kanałami) oraz nazwę (w tłumaczeniu na język polski) "…. Holender" sugerujących, że krajem pochodzenia produktu jest Holandia, podczas gdy został wyprodukowany w Polsce.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu