Fundusz Ochrony Rolnictwa oczekiwany przez gospodarzy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2023,11:00 Aktualizacja: 31-03-2023,11:11
A A A

Utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa, który gwarantowałby rolnikom wypłatę pieniędzy za sprzedane przez nich produkty od upadłej firmy skupowej, jest potrzebny rolnikom - mówili posłowie na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

Na specjalnie zwołanym spotkaniu informację na temat projektowanej ustawy dotyczącej Funduszu Ochrony Rolnictwa przedstawił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Zaznaczył, że projekt jest już od kilku tygodni w pracach rządu, a obecnie trwają konsultacje społeczne.

import zbóż z Ukrainy, handel ziarnem, Mateusz Morawiecki, pomoc dla producentów zbóż

Bruksela zatwierdziła pakiet pomocy. Pieniądze popłyną do Polski

Polska dostanie rekompensatę finansową od UE za straty wywołane importem ukraińskiego zboża. To prawie 30 milionów euro z UE plus drugie tyle z budżetu krajowego - łącznie około 280 milionów złotych - napisał premier Mateusz...

- Utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa ma na celu stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów ze sprzedaży produktów rolnych w przypadku upadłości podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych - poinformował wicepremier.

Proponuje się, aby FOR był wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do dysponowania środkami będzie ustawowo upoważniony KOWR, który będzie również zapewniał jego obsługę prawną oraz techniczno-biurową.

Według projektowanej ustawy Fundusz będzie składał się z odpisów ze sprzedaży produktów przez rolników. - Proponujemy, aby wpłaty stanowiły 0,25 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych. Do odprowadzania kwot zobowiązane będą podmioty skupujące produkty rolne - powiedział Kowalczyk.

Ze środków FOR rolnik będzie mógł uzyskać rekompensatę w razie niemożności zaspokojenia należności za zbyte produkty rolne przez podmiot, który stał się niewypłacalny. O tym będzie decydowało wydanie stosownego postanowienie sądu upadłościowego. Na tej podstawie decyzję o wypłacie pieniędzy rolnikowi będzie podejmował dyrektor oddziału KOWR.

rolniczy okrągły stół, napływ ziarna z Ukrainy, rynek zbóż, handel ziarnem, Henryk Kowalczyk

Minister przedstawił propozycje rozwiązania kryzysu na rynku zbóż

Rząd, w związku z napływem ukraińskiego zboża, złoży na forum UE, wniosek o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej - poinformował minister Henryk Kowalczyk po zakończeniu rolniczego "okrągłego stołu". W...

Rekompensata będzie wypłacana jako iloczyn określonej przez ministra rolnictwa w drodze rozporządzenia procentowej stawki rekompensaty i sumy należności netto. Stawka rekompensaty obowiązująca w danym roku będzie ogłaszana do 31 maja. Wypłata rekompensaty będzie powodować z mocy prawa przejście na KOWR wierzytelności do wysokości wypłaconych rekompensat. Koszty związane z odzyskiwaniem środków z tytułu wypłaconych rekompensat pokrywane będą ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Aby mechanizm był skuteczny po dniu uchwalenia ustawy - mówił Kowalczyk - proponujemy, by Fundusz został zasilony kwotą 100 mln zł ze środków budżetu państwa, by rolnicy, którzy już mają problemy z uzyskania zapłaty mogli otrzymać rekompensatę, nie czekając, aż z tych składek uzbiera się stosowna kwota. Dodał, że resort rolnictwa szacuje, że ze składek uzbiera się pula 160 mln zł rocznie. Minister zastrzegł, że taka pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Szef resortu odnosząc się do pytań posłów, poinformował, że skala zaległości w ostatnich latach jest na poziomie 100-150 mln zł rocznie. Wysokość składki została skalkulowana na podstawie potencjalnych wypłat.
 

Poleć
Udostępnij