Fatalne wieści dla rolników. Fundusz Odszkodowawczy na razie nie powstanie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-11-2016,10:55 Aktualizacja: 24-11-2016,11:46
A A A

W roku 2017 będą obowiązywały dotychczasowe zasady finansowania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych - poinformował rolniczy samorząd Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju.

To fatalne wieści dla rolników. Wielu z nich co roku odnotowuje spore straty w uprawach w wyniku działalności zwierząt, zwłaszcza dzików. I co roku z mozołem walczy o odszkodowania od kół łowieckich.

szkody, Prawo łowiecki, straty w uprawach, Sejm, PiS, ustawa, myśliwi, budżet państwa

Państwo zapłaci za szkody łowieckie

Szacowaniem szkód łowieckich mają się zajmować wojewodowie, a nie - jak do tej pory - sami myśliwi - stanowi uchwalona w piątek nowela Prawa łowieckiego. Do funduszu, z którego mają być wypłacane odszkodowania, dokładać ma także...

Lekiem na te problemy mają być znowelizowane w tym roku przepisy ustawy Prawo łowieckie. Oględzin oraz oszacowania szkód dokonywać mają przedstawiciele wojewody, co powinno zapobiec zaniżaniu kwot. Odszkodowania mają być wypłacane z Funduszu Odszkodowawczego, na który składać się będą myśliwi i państwo.

Problem jednak w tym, że ten wyczekiwany przez rolników fundusz nie powstanie wraz z początkiem przyszłego roku (nowelizacja ustawy ma obowiązywać od 1 stycznia). Tak wynika z odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do premier Beaty Szydło w sprawie zabezpieczenia w budżecie państwa na 2017 rok środków na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie.

W dokumencie wskazano na uchwaloną przez Sejm 4 listopada Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawę okołobudżetową). Z art. 22 pkt 2 tego aktu prawnego wynika, że zmiany przewidziane w nowelizacji Prawa łowieckiego dotyczące utworzenia Funduszu Odszkodowawczego wejdą w życie, nie jak pierwotnie zakładano 1 stycznia 2017 r., lecz 1 stycznia 2018 r.
ubezpieczenia upraw, straty w uprawach, susza, przymrozki, jacek bogucki

Skończyły się środki na dopłaty do ubezpieczeń rolnych

Pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń rolnych w tym roku zostały wyczerpane. Wykorzystano ponad 200 mln zł - poinformował Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa. - Nie ma już pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń w tym roku, mimo, że na 2016 r....

"Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy okołobudżetowej, zmiana terminu wejścia w życie ustawy o zmianie Ustawy Prawo łowieckie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących funduszu i zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie. Ustawa okołobudżetowa proponuje zatem odpowiednio wydłużone vacatio legis, z założeniem skutków dla budżetu państwa dopiero od 2018 r. Zatem należy przyjąć, że w roku 2017 będą obowiązywały dotychczasowe zasady finansowania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych" - brzmi rządowa odpowiedź.

Jest jeszcze jeden problem z wdrażaniem nowych zapisów Prawa łowieckiego, zasygnalizowany przez rolniczy samorząd. To właśnie izby mają bowiem prowadzić listy rzeczoznawców, którzy wydawaliby opinie o wielkości szkód, gdy pojawią się rozbieżności.

Ministerstwo Środowiska nie określiło jednak w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia tych list ani zasad sprawdzania spełnienia wymogów przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu