Składki na ubezpieczenie dla VAT-owców. KRUS precyzuje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2022,11:30 Aktualizacja: 01-02-2022,11:34
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje dodatkowe dla rolników, będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

KRUS zastrzega, że przepisy, które od dnia 1 stycznia 2022 r. umożliwiły regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne ze środków zgromadzonych na rachunku VAT dotyczą gospodarzy, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) - zarówno z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, jak i innej działalności pozarolniczej.

emerytury i renty rolników, KRUS, świadczenia, Polski Ład

KRUS: niemal wszystkie emerytury i renty rolnicze w Polskim Ładzie są wyższe

Emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone na od ok. 484 zł do 2500 zł miesięcznie (stanowiące ok. 98 proc. wszystkich takich  świadczeń) KRUS wypłaca w wyniku zmian podatkowych od 1 stycznia w kwocie wyższej niż w...

"Regulować w ten sposób można wszystkie należności z tytułu składek, do opłacenia których zobowiązany jest rolnik, czyli za wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu w jego gospodarstwie rolnym (czyli składek zarówno za siebie i małżonka, jak również za domownika i pomocnika). Możliwość ta dotyczy opłacania zarówno bieżących składek, jak i składek zaległych, w tym również spłacanych w układach ratalnych" - wyjaśnia Kasa.

Jeśli chodzi o małżonków rolników, którzy tak samo jak rolnicy-płatnicy zostali zobowiązani do opłacania składek, to również jako rolnicy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) mogą korzystać z tej możliwości. Natomiast nie jest zobowiązany do opłacania składek domownik (o ile nie ponosi odpowiedzialności za opłacanie składek, którą orzeczono w decyzji o odpowiedzialności osób trzecich).

KRUS zaznacza, że nie prowadzi weryfikacji, czy wpłata składki na ubezpieczenie została dokonana przez osobę do tego zobowiązaną.

"Wpływ składki na konto za daną osobę, w sytuacji, gdy składki są należne, uznawany jest za realizację obowiązku opłacenia składki za tę osobę" - podkreśla Kasa.

ubezpieczenie społeczne rolników, ubezpieczenie zdrowotne, składki rolników, KRUS

Mimo wpłaty, składka pozostanie nieopłacona. KRUS wyjaśnia dlaczego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o ważnej zmianie. Chodzi o zasady regulowania składek w przypadku, gdy rolnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne...

I zastrzega: "Tylko płatnicy podatku od towarów i usług (VAT) powinni dokonywać wpłat na inne niż dotychczas, dwa specjalne rachunki bankowe, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne".

Kasa dokonuje jednocześnie podziału: ubezpieczenie społeczne rolników to ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a ubezpieczenie zdrowotne to oddzielna rzecz. Obowiązek opłacania składki zdrowotnej uzależniony jest od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności rolniczej i nie wszyscy rolnicy mają obowiązek opłacania tej składki indywidualnie.

Gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego nie przekracza 6 ha przeliczeniowych, to składka opłacana jest przez budżet państwa. Zatem składkę zdrowotną na konto dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne opłacają zatem tylko ci rolnicy, którzy mają taki obowiązek. Pozostali, gdzie składka zdrowotna jest dotowana przez budżet państwa, opłacają tylko składkę na ubezpieczenie społeczne.   
 
"Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, składka również zostanie uznana za opłaconą, lecz w tym przypadku nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT" - wskazuje KRUS.

Przy wpłacie składek (przelewie) niezwykle istotne jest podanie identyfikatora płatnika składek (numer UNO - identyfikator nadawany osobie w momencie jego rejestracji w systemie informatycznym KRUS, znajduje się na większości korespondencji z KRUS oraz na przekazach do opłacenia składki) lub danych osobowych, pozwalających na jego identyfikację.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt