Ile ziemi wróci do zasobu z dzierżaw po niewyłączeniu 30 procent gruntów?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-08-2021,8:00 Aktualizacja: 28-08-2021,20:55
A A A

Blisko 75 tysięcy hektarów państwowych gruntów obejmują umowy dzierżawy dobiegające końca w latach 2023-2024. Dzierżawcy odrzucili zaproponowane warunki w zakresie wyłączeń 30 proc. ziemi.

"Docierają do nas informacje o lokalnych inicjatywach politycznych, zmierzających do wydzielenia gruntów z gospodarstw dzierżawiących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które nie wyłączyły 30 proc. z dzierżaw, a ich termin upływa w 2023 lub 2024 roku. Organizowane są spotkania rolników z lokalnymi działaczami politycznymi, podczas których obiecuje się rolnikom, że po wygaśnięciu umów dzierżawy, będą wydzierżawiane grunty z takich gospodarstw" - wskazywał samorząd rolniczy w opisywanym przez nas wystąpieniu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi, KOWR, KRIR, Małgorzata Gośniowska-Kola

Już dzielą ziemię z kończących się dzierżaw. Polityczne obiecanki

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Małgorzaty Gośniowskiej-Koli, dyrektor generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z realizacją zapisów ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu...

Ustosunkowując się do niego, KOWR zapewnił, że nieruchomości rolne powracające do zasobu państwowego z wygasających umów dzierżawy - w myśl art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w głównej mierze w drodze wydzierżawiania na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

"Zgodnie z przepisami przywołanej powyżej ustawy wydzierżawianie następuje w drodze przetargów ograniczonych wyłącznie do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą" - precyzuje Ośrodek.

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przygotowując nieruchomość rolną do wydzierżawienia i dokonując przeglądu gruntów i obiektów budowlanych, bierze pod uwagę przede wszystkim utworzenie takich jednostek gospodarczych, których wielkość, rozłóg i stan obiektów budowlanych, umożliwiają dzierżawcy prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej albo będą przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Konfigurując przedmiot przetargu, KOWR dąży do tego, aby nieruchomość rolna przeznaczona do wydzierżawiania w drodze przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych, stanowiła zwarty rozłóg" - zapewniają dalej urzędnicy.

Przekonują ponadto m.in., że proces rozdysponowania nieruchomości zasobu podlega również opiniowaniu przez rady społeczne działające przy oddziałach terenowych KOWR. A maksymalna powierzchnia nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy, co do zasady, nie powinna przekraczać 150 proc. średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w danym województwie.

Ile gruntów może wrócić do zasobu z nieprzedłużonych (z powodu niewyłączenia 30 proc. gruntów) umów dzierżawy? Powierzchnia ziemi w ramach umów wygasających w latach 2023-2024, gdzie dzierżawcy odmówili wyłączeń, jest taka:
 

Województwo/lata

2023

2024

Razem (ha)

dolnośląskie

1 583

17 027

18 610

kujawsko-pomorskie

1 041

649

1 691

łódzkie

474

1 007

1 481

opolskie

11 433

3 308

14 741

pomorskie

1 495

2 648

4 143

śląskie

2 481

2 481

warmińsko-mazurskie

2 533

4 906

7 439

wielkopolskie

12 094

3 738

15 832

zachodniopomorskie

4 502

3 438

7 940

Razem

37 636

36 721

74 357

 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu