Chcą dodatkowo zarobić na krzywdzie ludzi? Jest postępowanie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-09-2017,14:05 Aktualizacja: 30-09-2017,11:15
A A A

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy na terenach dotkniętych nawałnicami dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej.

Badaniem objęte są trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i pomorskie. Za udział w nielegalnym porozumieniu grozi dotkliwa kara finansowa.

podatek od darowizn, poszkodowani w nawałnicach, ministerstwo finansów, mateusz morawiecki

Ofiary nawałnic będą mogły później złożyć zeznania podatkowe

Ofiary sierpniowych nawałnic, które 23 sierpnia zostały zwolnione z podatku od spadków i darowizn, miałyby przedłużony do 6 miesięcy termin składania zeznań podatkowych - proponuje Ministerstwo Finansów w projekcie nowego...
Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, czy na terenach dotkniętych nawałnicami i sąsiednich dochodzi do ograniczenia konkurencji. Szczególną uwagę urząd zwróci na kształtowanie cen towarów i świadczonych usług.

-  Będziemy przyglądać się zachowaniom przedsiębiorców na terenie dotkniętym przez kataklizm pod kątem zmów lub nadużywania pozycji dominującej. Niepokojące mogą być nagłe i nieuzasadnione wzrosty cen np.  paliw czy materiałów budowlanych - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

W ramach prowadzonego postępowania UOKiK poprosił 13 gmin, powiatów oraz sołectw, a także wojewodów z terenów objętych nawałnicami o przekazywanie informacji o nieprawidłowościach.

Ewentualne przypadki łamania prawa zgłaszać mogą również rzecznicy konsumentów oraz mieszkańcy.  (52) 323-16-24  - to numer infolinii konsumenckiej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, pod który można sygnalizować  nielegalne praktyki handlowe na terenach doświadczonych przez kataklizm.

bydło, trzoda chlewna, drób, nawałnice

Setki padłych świń i tysiące litrów mleka zutylizowane po nawałnicach

Padłe świnie, bydło oraz drób i dziki. Tysiące litrów mleka, które zostało zutylizowane. To bilans nawałnic, które w sierpniu przeszły nad Polską. Najbardziej ucierpieli hodowcy i producenci zwierząt z woj. pomorskiego,...
- Postępowanie wyjaśniające wszczęliśmy m.in. z uwagi na niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych - przypomina Piotr Adamczewski, dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. - Obecnie przeprowadzamy czynności mające zweryfikować zaobserwowane sygnały - dodaje.

Zgodnie z prawem zakazane są porozumienia przedsiębiorców zmierzające do podziału rynku bądź ustalenia cen towarów lub usług. Praktyką niezgodną z prawem jest również wykorzystywanie siły rynkowej przez monopolistów i narzucanie cen nieuczciwych. 

Za ograniczanie konkurencji grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Warto jednak wyjaśnić, że nie jest złamaniem prawa, jeśli przedsiębiorca samodzielnie dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności do zachowania konkurentów.

Dozwolone jest np. naśladownictwo cenowe, czyli obserwowanie polityki cenowej bezpośrednich konkurentów i dostosowywanie do nich swojej oferty sprzedażowej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.