Badania ciągników. Prace nad ustawą wstrzymane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-08-2020,10:40 Aktualizacja: 25-08-2020,11:13
A A A

Możliwość przeprowadzania badań technicznych ciągników i przyczep rolniczych w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów - czyli np. w gospodarstwie - przynajmniej na razie odpada.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenia badania wszystkich ciągników rolniczych, również o dużych gabarytach (powyżej 3,5 tony), na podstawowych stacjach kontroli pojazdów, a nie tylko jak obecnie na stacjach okręgowych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, prace polowe, bezpieczeństwo prqcy w rolnictwie

Zdezelowane traktory i kombajny nadal na polach

145 wizytacji prac polowych związanych ze zbiorem, transportem i składowaniem płodów rolnych przeprowadzili w lipcu inspektorzy pracy i pracownicy merytoryczni Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Wizytacje potwierdzają obserwowaną od...

Jak podkreśliło, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, podmioty, które w dniu wejścia w życie ww. ustawy prowadziły podstawową stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów wykonującą niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów, mogły do 31 grudnia 2015 r. wykonywać badania techniczne w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy.

Zgodnie z tymi przepisami podstawowa stacja kontroli pojazdów posiadająca w swoim zakresie wykonywanych badań symbol rodzaju pojazdu "T", mogła wykonywać badania wszystkich ciągników rolniczych.

Na podstawie obecnie obowiązującego art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a kodeksu drogowego w podstawowej stacji kontroli pojazdów przeprowadza się badania techniczne pojazdów (w tym ciągników rolniczych oraz przyczep rolniczych) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

badania opryskiwaczy polowych, prawo, krir

Badania opryskiwaczy już nie w gospodarstwach? Rolnicy boją się kosztów

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o zmianie wymagań w zakresie przeprowadzania badań opryskiwaczy polowych. Rolnicy obawiają się, że uniemożliwią one realizowanie tych badań w gospodarstwach. Jak przypomina PIORiN,...

"Ministerstwo Infrastruktury w celu usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Uwzględniając m.in. postulaty użytkowników ciągników rolniczych i przyczep rolniczych, resort infrastruktury w projekcie zaproponował rozwiązanie umożliwiające przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów, jeśli będzie ona spełniała wymagania określone przepisami prawa. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników w ruchu drogowym" - przekazują urzędnicy.

Jednocześnie podkreślają, że 14 grudnia 2018 r. wstrzymano prace parlamentarne nad tym projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, na etapie trzeciego czytania w Sejmie.

Tym samym zatrzymano też prace legislacyjne nad zmianą aktów wykonawczych, w tym regulujących badania techniczne pojazdów w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj