ARR będzie zlikwidowana. Nowa agencja nie ma jeszcze nazwy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2016,14:30 Aktualizacja: 14-06-2016,14:30
A A A

Likwidację Agencji Rynku Rolnego i utworzenie agencji rozwojowej promującej obszary wiejskie zapowiedział podczas seminarium dotyczącego planowania przestrzennego Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Zmiany mają się dokonać w ciągu dwóch lat.

- W ramach reformy administracji rolnej przewidujemy likwidację Agencja Rynku Rolnego. Część jej kompetencji - działania płatnicze - będą przeniesione do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast z części ARR i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz doradztwa rolniczego powstanie agencja rozwojowa zajmująca się programowaniem obszarów wiejskich jako partner dla samorządów przy realizacji inwestycji m.in. programu dla małych miast. Taki instrument chcemy wprowadzić w ciągu dwóch lat - poinformował Jurgiel.

daniel obajtek, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, arimr, arr

Obajtek: przygotowany jest plan połączenia ARiMR i ARR

Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiedział w czwartek, że przygotowany jest projekt połączenia ARiMR z Agencją Rynku Rolnego. Dzięki temu udałoby się zaoszczędzić ok. 100 mln zł rocznie. Obajtek spotkał się...

Minister powiedział PAP, że ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez kierownictwo resortu w tym tygodniu. Nowa agencja rozwojowa na razie nie ma nazwy.

Agencja Rynku Rolnego realizuje niektóre unijne płatności, np. rekompensaty dla producentów mleka czy wieprzowiny, dopłaty do przechowywania produktów, itp. W dużej mierze zajmuje się promocją poprzez m.in. administrowanie programem mleko, warzywa i owoce w szkole.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca natomiast dopłaty bezpośrednie dla rolników, jak również współfinansuje różne działanie w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020.

Agencja Nieruchomości Rolnych nadzoruje obrót ziemią w Polsce oraz funkcjonowanie kilkunastu "strategicznych spółek" rolnych.

W dokumentach programowych ministerstwa rolnictwa na lata 2015-2020 zapowiedziano ocenę funkcjonowania agencji płatniczych (ARiMR i ARR) i powołanie jednej Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich.
anna gut, Janina Pszczółkowska, agencja rynku rolnego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ARR i KRUS mają nowych szefów

Anna Gut od wtorku pełni obowiązki prezesa Agencji Rynku Rolnego, a Janina Pszczółkowska została p.o. prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. "Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata...

"Po dokonaniu analiz i oceny funkcjonowania agencji płatniczych w Polsce trzeba wprowadzić usprawnienia dotyczące współpracy z instytucjami zewnętrznymi, szczególnie w zakresie kontroli na miejscu, przestrzegania norm współzależności cross-compliance. Należy zapewnić przepływ informacji dotyczących podmiotów działających w rolnictwie oraz udzielonej pomocy. W warunkach, w jakich funkcjonuje polskie rolnictwo, potrzebne jest powołanie Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozbudowanym działem doradców" - napisano w dokumencie.

Uzasadnia tę potrzebę wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - cel realizowany na wielu płaszczyznach, który z natury rzeczy jest przez obecnie działające agencje i fundusze traktowany fragmentarycznie i doraźnie.

"Korzystając z doświadczenia innych krajów należy w dalszej perspektywie stworzyć jednolitą, zintegrowaną z budżetem i podległą Ministrowi Rolnictwa agencję, której działalność skoncentruje się na polityce infrastrukturalnej z udziałem środków Skarbu Państwa i pomocowych, a także na funkcjach płatniczych, interwencjach na rynku oraz administrowaniu mieniem Skarbu Państwa (zarówno gruntami rolnymi jak i udziałami w spółkach związanych z rolnictwem)" - czytamy na koniec.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu