Ardanowski: zasady kredytowania rolników muszą się zmienić

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Jakub Borowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2021,8:10 Aktualizacja: 19-05-2021,8:16
A A A

Inwestycje w rolnictwie związane z Zielonym Ładem będą wymagały kredytów; kredytowanie wymaga zmian w przepisach o ubezpieczeniach gospodarstw - uważa Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Sytuacja ekonomiczną gospodarstw rolnych, w tym stopień ich zadłużenia, była tematem posiedzenia Rady, która omawiała też kwestię pomocy dla rolników w związku z pandemią.

Polska - nasza ziemia, Polski Ład, gospodarstwa rodzinne, dopłaty do paliwa rolniczego

PiS sporo obiecuje rolnikom

Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego z 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim...

Jak powiedział Ardanowski, rolnicy są zadłużeni w bankach na ok. 33 mld zł, a liczba gospodarstw, które mają kłopoty ze spłatą, rośnie. Według szacunków 6,5 tys. zaprzestało spłaty kredytów, ok 3,5 tys. jest w windykacji komorniczej.

- W szczególności to zjawisko występuje w bankach komercyjnych, w trochę mniejszym stopniu w spółdzielczych - powiedział.

Rada zwraca uwagę, że zdolności kredytowe gospodarstw będą szczególnie ważne w najbliższym czasie, ponieważ rolnicy będą musieli inwestować, by spełnić oczekiwania konsumentów europejskich i wytyczne związane z Zielonym Ładem.

- Inwestycje w nowe maszyny, nowe metody ochrony roślin i robotyzację związaną z rolnictwem precyzyjnym będą wymagały znaczących nakładów - zauważył Ardanowski.

Dodał, że z wspólnej polityki rolnej nie wynika, by można było z tego źródła oczekiwać znaczących pieniędzy na inwestycje. A nakłady przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy są przewidziane przede wszystkim na przetwórstwo rolno-spożywczego, nie bezpośrednio dla gospodarstw, więc wiele gospodarstw będzie musiało zaciągać kredyty".

KRIR, dopłaty bezpośrednie, kredyty dla rolników

KRIR chce kredytów dla rolników z zabezpieczeniem na dopłatach

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się wdrożenia przepisów umożliwiających uzyskanie kredytów preferencyjnych przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem na przyznanych płatnościach bezpośrednich. W wystąpieniu do ministra...

Były minister rolnictwa przekazał, że w dyskusji członkowie Rady poruszyli temat nieufności banków związanej z kredytowaniem rolnictwa.

Zwrócił uwagę, że rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2017 które wymienia części gospodarstwa, których komornik nie może windykować, powoduje, że banki niechętnie kredytują rolników, obawiając się, że nie będą w stanie uzyskać odpowiedniego zabezpieczenia kredytu.

- Nadużyciem jest to, że często banki wymuszają zabezpieczenie stosunkowo niewielkiego kredytu całym gospodarstwem rolnym - zauważył. Zwrócił też uwagę na ryzyko związane z produkcją roślinną, narażoną na zmianę klimatu i anomalie pogodowe, a banki zwracają uwagę, że przy braku systemu ubezpieczeń ryzyko jest wysokie, co wpływa na warunki kredytowania.

- Dlatego ustawa o ubezpieczeniach musi być poprawiona. Z przykrością i ubolewaniem stwierdzam, że prace w ministerstwie rolnictwa nad ustawą o ubezpieczeniach upraw i zwierząt zostały wstrzymane. Członkowie Rady zwrócili uwagę ministrowi rolnictwa na konieczność podjęcia rozmów z bankami - relacjonował.

Jak powiedział, Rada omówiła także pomoc dla gospodarstw rolnych w okresie pandemii, w tym wsparcie udzielone przez KRUS, np. zasiłki chorobowe i opiekuńcze i możliwość zaciągania kredytów. Jak dodał, wielu rolników uważa te rozwiązania za niewystarczające i oczekuje pomocy podobnej do tej, jaka przysługuje przedsiębiorcom działającym w branżach innych niż rolnictwo.

- To trzeba zmienić; konieczne jest ustalenie statusu prawnego rolników prowadzących gospodarstwo rolne, statusu, który zrówna działalność rolniczą z przedsiębiorstwami działającymi w innych obszarach - podkreślił a koniec Ardanowski.
 

Poleć
Udostępnij