Agrotronika na UP w Poznaniu - nowy kierunek studiów podyplomowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Płocki | plocki@rpt.pl
03-01-2017,11:55 Aktualizacja: 03-01-2017,12:52
A A A
Z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (marzec 2017) Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uruchamia pierwszą edycję studiów podyplomowych o nazwie agrotronika.
 
Kierunek jest odpowiedzią uniwersytetu na płynące ze szkół rolniczych zapytania o możliwość dokształcania nauczycieli nowego zawodu - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
 
sggw, wrib, inauguracja roku akademickiego

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie rok akademicki 2016/2017 rozpoczęty

Tezy kluczowe jakie wygłosił Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.  Marian Bieniek zawierały konieczność zintensyfikowania wyjazdów stażowych studentów na uczelnie zagraniczne. Wysoki poziom badań naukowych umożliwi terminowe...
Studia podyplomowe agrotronika (SP-A) będą realizowane w Instytucie Inżynierii Biosystemów (IIB) i w zależności od wyboru przyszłych studentów będą trwały 2 lub 3 semestry. Dłuższy wariant (350 godz. zajęć dydaktycznych) przygotowuje do nauczania kolejnego przedmiotu - moduł 4 (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 
Studia dwusemestralne (250 godz. dydaktycznych) skierowane są natomiast do osób już pracujących lub planujących podjęcie pracy w punktach handlowych oraz serwisach pojazdów i maszyn rolniczych. Omawiana tematyka na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych powinna zainteresować także aktualnych użytkowników nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz osoby zarządzające parkiem maszynowym lub gospodarstwem rolnym.
SGGW, studia, rekrutacja na studia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, uczelnia, rekrutacja 2016

Studia w SGGW. Znamy najbardziej oblegane kierunki

Dietetyka, finanse i rachunkowość, logistyka, weterynaria oraz informatyka to najpopularniejsze w tym roku kierunki studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW zakończyła pierwszy etap rekrutacji na studia...
 
Program studiów obejmuje zasady funkcjonowania systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, w tym: sensorykę, aktorykę, elektronikę, automatykę i sterowniki programowalne. Wśród zagadnień realizowanych w trakcie studiów znajdą się również: systemy nawigacji GNSS, rolnictwo precyzyjne oraz systemy informatyczne do zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą.
 
Program studiów przewiduje także zajęcia praktyczne w wymiarze 50 godz., które prowadzone będą przez ekspertów z takich firm jak: Claas, John Deere, Lely, Kuhn oraz Centrum Szkolenia Motoryzacji w Poznaniu. Natomiast moduł dydaktyczny, przeznaczony dla nauczycieli, poprowadzą instruktorzy CKE, zatrudnieni jako nauczyciele w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu.
 
Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, tj. zjazdów sobotnio-niedzielnych (6-7 zjazdów semestrze). O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, tj. posiadający tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.
 
Rekrutacja na studia prowadzona będzie bezpośrednio przez sekretariat SP-A (pok. A-15 w IIB), a termin jej rozpoczęcia planowany jest na 16 stycznia.
 
Aktualne informacje SP-A publikowane będą na stronie internetowej instytutu
 
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu