Rolnictwo potrzebuje zmian, aby sprostać nowym wyzwaniom

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-04-2016,12:00 Aktualizacja: 09-04-2016,12:07
A A A

Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel 7-8 kwietnia uczestniczył w paryskim posiedzeniu ministrów rolnictwa krajów OECD - podało biuro prasowe MRiRW. Celem spotkania było wypracowanie lepszej polityki osiągania zrównoważonego globalnego systemu produkcji żywności.

Ministrowie przyjęli deklarację, w której uznali za istotny priorytet "opracowanie strategii wzmocnienia konkurencyjnych, zrównoważonych, produktywnych i solidnych przedsiębiorstw rolno-spożywczych" - wynika z komunikatu MRiRW.

krzysztof jurgiel, jan grabiec, wniosek o wotum nieufności

PO: Jurgiel ma naprawić błędy. Będzie wniosek o wotum nieufności?

Krzysztof Jurgiel, szef resortu rolnictwa musi jak najszybciej przywrócić kompetentne kierownictwo w stadninie w Janowie Podlaskim. Jeśli tego nie zrobi, PO złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności. Rzecznik PO Jan...
W deklaracji podkreślono, że rosnące dochody oraz bardziej zurbanizowana populacja będą domagały się bardziej zróżnicowanej i zbilansowanej pod względem odżywczym diety.

Zapotrzebowanie na żywność i produkty rolne zwiększa również biogospodarka, w tym energia odnawialna.

Podejmując te wyzwania, rolnictwo i przemysł spożywczy zmierzą się ze wzmożoną konkurencją w zakresie zasobów naturalnych, konieczne będzie dostosowanie do zmieniających się temperatur, rozkładu opadów oraz coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiększenie wpływu na środowisko oraz podjęcie działań w zakresie poprawy zapewnienia funkcji ekosystemowych.

Zdaniem uczestników konferencji "istnieje wiele wyzwań dotyczących poprawy stanu gospodarstw domowych, w szczególności drobnych producentów w procesie przyspieszania zmian strukturalnych."

Wiele uwagi zajmują kwestie związane ze zdrowiem, wśród nich ryzyko występowania chorób zwierząt, odporność antybakteryjna oraz ludzkie zdrowie i odżywianie.

W dokumencie OECD wskazano również na nowe cele zrównoważonego rozwoju, przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r.

żywność, ministerstwo rolnictwa, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ustawa, Sejm

Powstaje projekt ustawy o Urzędzie Bezpieczeństwa Żywności

Do 30 czerwca gotowy będzie projekt ustawy o Urzędzie Bezpieczeństwa Żywności; do końca roku przepisy mogłyby zostać uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta - poinformował szef zespołu ds. reformy systemu bezpieczeństwa żywności przy...
Chodzi przede wszystkim o zwalczania głodu, osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy jakości żywienia oraz wspieranie poprawy wydajności zrównoważonej produkcji rolnej do roku 2030.

Posiedzenia Komitetu na szczeblu ministerialnym odbywają się co 5-6 lat i poświęcone są najbardziej aktualnym problemom rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Tegoroczne obrady plenarne wzbogacone były o nieformalne dyskusje ministrów w pięciu grupach dyskusyjnych.

Wnioski z dyskusji i dokumenty sesyjne stanowić będą jednocześnie punkt wyjścia dla prac Komitetu ds. Rolnictwa OECD na kolejne lata.

W Paryżu, na marginesie spotkania ministrów rolnictwa OECD, Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego Francji Stéphanem Le Follem. Według MRiRW omawiano kwestie, które będą tematem obrad najbliższej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, głównie w odniesieniu do trudnej sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny.

Światowa Organizacja Zdrowia, spożywanie zakażonej żywności, Margaret Chan

420 tysięcy ludzi umiera co roku po spożyciu zakażonej żywności

Około 420 tys. ludzi, w tym 125 tys. dzieci poniżej piątego roku życia, umiera co roku z powodu chorób będących wynikiem spożywania zakażonej żywności - ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Na choroby przenoszone drogą pokarmową...
"Minister rolnictwa Francji wyraził poparcie dla polskiego wniosku o przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność o jeden miesiąc, a także wniosku dotyczącego zmodyfikowania zasad realizacji planowanego mechanizmu wsparcia dla producentów owoców i warzyw. Minister Jurgiel poinformował ministra Le Folla o przyłączeniu się Polski do francuskiego wniosku w sprawie negocjacji handlowych UE z Mercosurem (organizacja powołana traktatem z Asuncion (Paragwaj), podpisanym w 1991 r. przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj - PAP) - napisał polski resort w komunikacie.

Ministrowie zgodzili się, że bardzo istotna dla unijnych rolników będzie dyskusja dotyczącą przeglądu obecnej Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej kształtu po roku 2020 - w kontekście planowanego przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych.

W dalszej części spotkania ministrowie wyrazili wolę dalszej współpracy polsko-francuskiej w obszarze rolnictwa, zarówno w formule bilateralnej, jak i Trójkąta Weimarskiego.

"Strona francuska zaproponowała powołanie specjalnego zespołu ekspertów z obu ministerstw celem wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego koniecznych do wdrożenia mechanizmów stabilizujących sytuację rynkową. Obaj ministrowie wyrazili wolę kontynuowania współpracy również w formule Trójkąta Weimarskiego" - czytamy w komunikacie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu