Jest przełom w sprawie unijnych przepisów dotyczących ekożywności

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Jowita Kiwnik Pargana PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-06-2017,13:40 Aktualizacja: 30-06-2017,14:12
A A A

Po niemal trzech latach negocjacji państwa członkowskie i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych unijnych regulacji dotyczących produkcji i oznakowania żywności ekologicznej.

Nowe przepisy mają wspierać ekologiczną produkcję w całej UE, zagwarantować konkurencyjność gospodarstwom ekologicznym oraz chronić konsumentów przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami ze strony producentów i dystrybutorów.

żywność ekologiczna, produkty ekologiczne, certyfikacja produktów ekologicznych, żywność eko, Agnieszka Szpaderska

Polska żywność ekologiczna rośnie w siłę

Rośnie sektor polskiej żywności ekologicznej. W tym roku jego wartość ma przekroczyć miliard złotych, a w ostatniej dekadzie liczba producentów wytwarzających jedzenie bez udziału środków chemicznych wzrosła o 576 proc. - W Polsce...

- Ludzie chcą widzieć zdrowszą żywność na swoich talerzach, popyt na produkty ekologiczne w UE rośnie z dnia na dzień. Nowe regulacje pomogą uwolnić potencjał tego sektora, wesprą rolników oraz zwiększą zaufanie konsumentów do ekologicznych produktów dostępnych na rynku - powiedział Clint Camilleri, odpowiedzialny w maltańskim rządzie za sprawy dotyczące rolnictwa, rybołówstwa i praw zwierząt.

Regulacje mają ułatwić życie producentom ekożywności m.in. przez wprowadzenie przejrzystych, jednolitych i uproszczonych przepisów dotyczących procesu produkcyjnego oraz stosowania pestycydów. Wzmocnione zostaną także kontrole produkcji oraz doprecyzowane środki prewencyjne i zabezpieczające, w tym np. rola różnych instytucji kontrolujących.

Inspekcje nie ominą także dystrybutorów i sprzedawców ekożywności. Jak tłumaczą unijni urzędnicy, surowe kontrole zwiększą zaufanie konsumentów do ekoproduktów. Nowe przepisy zapewnią także uczciwą konkurencję pomiędzy europejskimi produktami a ekożywnością importowaną spoza Unii Europejskiej.

norwegia, ue, wymiana handlkowa, produkty rolne, mięso, mleko

UE i Norwegia zwiększą wymianę handlową produktami rolnymi

Unia Europejska i Norwegia zawarły porozumienie dotyczące wymiany handlowej towarów rolnych. Od 1992 roku strony są już sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które przewidywało swobodny przepływ...

Po pierwsze producenci z krajów trzecich, które zdecydują się sprzedawać swoje towary na rynku Wspólnoty, będą musieli dostosować się do unijnych reguł dotyczących produkcji oraz kontroli, tak samo jak producenci z krajów członkowskich. Po drugie umowy handlowe z krajami trzecimi ułatwią sprzedawcom produktów ekologicznych z UE wejście na rynek pozaeuropejski.

Rozszerzona zostanie także lista produktów klasyfikowanych jako ekologiczne, gdzie znajdą się m.in. takie artykuły jak sól, wosk pszczeli, liście winorośli, oraz lista dodatkowych zasad dotyczących ekologicznej hodowli, np. królików.

Z kolei nowy system przyznawania certyfikatów grupowych, np. dla grup producentów, ma wspierać małe gospodarstwa rolnicze. Wspólny certyfikat pozwoli zmniejszyć koszty certyfikacji czy kontroli, które rozłożone zostaną na kilka osób.

Porozumienie Rady UE i Parlamentu zostało entuzjastycznie przyjęte przez Komisję Europejską.

Rynek ekożywności rośnie. Firmy muszą inwestować

W tempie 20 proc. rocznie rozwija się rynek ekologicznej żywności. Dynamiczny wzrost sprzedaży wymusza też zmiany u producentów i dystrybutorów. Firmy inwestują nie tylko w nowe produkty, lecz także w logistykę i magazyny. ...

- Wierzę, że nowe przepisy spełnią oczekiwania tego dynamicznego i szybko rozwijającego się sektora, będą wspierać jego rozwój i innowacyjność. Po trzech latach negocjacji udało się w końcu zawrzeć porozumienie, które usunie przeszkody stojące na drodze zrównoważonego rozwoju produkcji ekologicznej w UE, zwiększy konkurencyjność unijnych rolników i dystrybutorów oraz zaufanie ze strony konsumentów - oświadczył komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan.

Żeby porozumienie mogło wejść w życie, musi teraz zostać oficjalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę UE. Jeśli tak się stanie, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

W ciągu ostatniej dekady liczba gospodarstw produkujących żywność ekologiczną podwoiła się. Co roku 500 tys. hektarów ziemi przeznaczanych jest pod uprawy ekologiczne.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!