Chcą rozwijać biogospodarkę. Podpisali deklarację o współpracy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Piotr Górecki PAP, (ala) | redakcja@agropolska.pl
11-05-2019,11:15 Aktualizacja: 11-05-2019,12:30
A A A
Ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej obradowali w czwartek na Słowacji w poszerzonym składzie, tj. z udziałem przedstawicieli resortów rolnictwa Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Podpisano deklarację o inicjatywie BioEast.
 
Inicjatywa ma na celu współpracę makroekonomiczną w dziedzinie biogospodarki, dotyczącej rolnictwa, gospodarki leśnej i rybołówstwa. Na konferencji prasowej minister rolnictwa Słowacji Gabriela Mateczna tłumaczyła, że chodzi głównie o rozwój wspomnianych dziedzin przy wykorzystaniu badań i innowacji.
 
Deklaracja BioEast podkreśla znaczenie biogospodarki, szczególnie w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, a także gospodarowania źródłami bioenergetycznymi i odnawialnymi. 
 
Biogospodarka, bioprodukty, gospodarka, rolnictwo, Bio-based Industries Consortium

Biogospodarka ogromną szansą dla Polski

Nasz kraj jest potentatem w produkcji wysokiej jakości żywności i ma duże zasoby biologiczne, żeby stać się ważnym punktem na biogospodarczej mapie Europy. Jednakże, potrzebna jest strategia, edukacja, innowacje i konkretne działania. Takie wnioski...
- Inicjatywa związana jest ze wszystkimi sektorami, które nas dotyczą. Jednocześnie temat ten łączy wszystkie kraje, które podpisały się pod tym dokumentem – powiedziała Mateczna. Dodała, że 10 państw Europy Środkowej i Wschodniej chce wspólnie wystąpić o unijne środki na finansowanie projektów.
 
Inicjatywa ma m.in. na celu wsparcie przechodzenia na odnawialne źródła energii, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego, zwłaszcza dla klimatu. 
 
W dokumencie wspomniano także o konieczności utrzymania konkurencyjności państw Unii Europejskiej oraz o powstawaniu nowych miejsc pracy, co powinna przynieść realizacja BioEast.
 
Podczas spotkania, które odbyło się w Starej Leśnej na północy Słowacji, postanowiono zaprosić do współpracy Serbię, ustalono także zasadę rotacyjnego przewodnictwa inicjatywy.
 
Na marginesie spotkania, polski minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z szefem czeskiego resortu rolnictwa Miroslavem Tomanem.
 
Rozmowa dotyczyła przede wszystkim współpracy polsko-czeskiej, w kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa i jakości żywności.
 
konsumpcja energii z oze, oze, odnawialne źródła energii, biopaliwa, bioenergia

Udział OZE w konsumpcji energii będzie rósł. Jest unijne porozumienie

Kraje UE porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych. Chcą, żeby udział OZE w produkcji energii wyniósł 27 proc. do 2030 r. Kolejnym etapem będą negocjacje propozycji z Parlamentem...
Jak informuje w komunikacie polski resort rolnictwa, nawiązując do rozmów, jakie odbyły się w Warszawie w dniu 6 maja 2019 r. na szczeblu wiceministrów, obaj ministrowie potwierdzili gotowość do realizacji podjętych ustaleń. 
 
Podkreślono, że kluczową kwestią w zakresie współpracy w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności, jest bieżące, ścisłe współdziałanie polskich i czeskich inspekcji, w tym stosowanie istniejących procedur UE. 
 
Ministrowie potwierdzili chęć wymiany doświadczeń i korzystania z osiągnięć każdej ze stron. Lepsze wzajemne zrozumienie systemów i specyfiki kraju pozwoli na skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach trudnych i lepsze dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.
 
Podczas rozmowy, minister Ardanowski potwierdził gotowość do organizacji w Polsce roboczej wizyty głównego lekarza weterynarii Republiki Czeskiej, w możliwie najbliższym terminie.
 
Ministrowie ustalili, że o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności pochodzącej zarówno z Polski, jak i Czech, niezwłocznie informowana będzie druga strona, w celu jak najszybszego ustalenia źródła zakażenia. 
 
Kolejno, podejmowane będą działania wyjaśniające przez odpowiednie inspekcje. Informacja zostanie zgłoszona w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), a następnie przekazana opinii publicznej.
 
kontrola mięsa, czechy, Miroslav Toman, jan krzysztof ardanowski, kontrola rzeźni

Czesi nie chcą handlowej wojny, ale stawiają nam warunki

Jan Krzysztof Ardanowski, minister poinformował Miroslava Tomana, szefa resortu rolnictwa w Pradze, że do końca marca wprowadzone zostaną zmiany legislacyjne w sprawie stałego nadzoru kamer w polskich rzeźniach. "W rozmowie telefonicznej...
Ardanowski zaproponował Tomanowi aktywniejszą współpracę polsko-czeską na forum UE, w wielu kwestiach ważnych dla sektorów rolnych obu krajów.
 
Czeski resort rolnictwa przytoczył z kolei wypowiedź Tomana. - Z polskim kolegą mówiliśmy o produktach spożywczych nieodpowiedniej jakości, które z Polski trafiają na nasz rynek. Nie chodzi tylko o mięso, ale i o inne produkty, na przykład owoce z pestycydami. Mięso z salmonellą trafiło i do szkół i do szpitali. To zrozumiałe, że nasi konsumenci oceniają to negatywnie - wskazał. 
 
- Wezwałem więc polskiego ministra, aby zwrócił uwagę producentom ze swojego kraju, żeby potraktowali problem poważnie, a także by polskie urzędy kontrolne zwróciły uwagę na sektor drobiu oraz na wyszukiwanie źródeł salmonelli - informował. 
 
Toman dodał, że poprosił polską stronę o informacje o tym, jak udało się wzmocnić kontrole, a także jakie dalsze kroki Polska planuje. Według czeskiego komunikatu ministrowie z uznaniem przyjęli regularne spotkania czeskich i polskich przedstawicieli resortów rolnictwa.
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu