W tym roku eksport żywności może osiągnąć 30 mld euro

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-10-2018,17:05 Aktualizacja: 10-10-2018,17:19
A A A

W tym roku wartość zagranicznej sprzedaży żywności może zbliżyć się do 30 mld euro - ocenił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że o ponad 10 proc. wzrósł eksport do największego odbiorcy polskich produktów - Niemiec.

- Patrząc na dynamikę wzrostu wartości eksportu żywności z pierwszej połowy tego roku, która wyniosła prawie 6 proc. oraz biorąc pod uwagę to, że największa wartość eksportu przypada na miesiące sierpień-listopad, w tym roku możemy zbliżyć się do 30 mld euro - powiedział PAP Ardanowski.

sprzedaż owoców, owoce, przetwory owocowe, jabłka, eksport owoców

Sprzedajemy coraz mniej owoców. Eksport stoi na jabłkach

W pierwszym półroczu bieżącego roku z Polski wyeksportowano 536,2 tys. t świeżych owoców (-40 proc. rok do roku) za 295,2 mln euro (-14 proc.) - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Najwięcej (aż 430,1 tys. t) sprzedano...
Jak zauważył, pierwsze półrocze przyniosło ponad 10 proc. wzrost wartości eksportu do naszego najbliższego sąsiada Niemiec, a to jest istotne, gdyż na ten kraj przypada 23 proc. wartości całego naszego eksportu rolno-spożywczego. Jeszcze bardziej wzrosła wartość wywozu polskiej żywności do Holandii - o ponad 16 proc.

Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika że w pierwszej połowie 2018 r., wartość eksportu osiągnęła 13,9 mld euro i była o 5,3 proc. większa niż przed rokiem, a importu 9,7 mld euro (wzrost o 2,4 proc.). Nadwyżka eksportu nad importem zwiększyła się z 3,7 do 4,1 mld euro.

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., dynamika obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi zmalała.

W handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi dominują produkty przetworzone. W strukturze towarowej polskiego eksportu żywności znaczną pozycję zajmuje mięso i jego przetwory, które stanowią 22 proc. całego wywozu.

produkcja żywności na małą skalę, powiatowy lekarz weterynarii, produkcja żywności, sprzedaż żywności

Sejm za ułatwieniami dla produkujących żywność na małą skalę

Zniesienie obowiązku przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego zakładu - zakłada znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa. Nowe przepisy mają ułatwić produkcję żywności na małą skalę. Ustawa...
Według biura analiz i strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w I połowie br. wywieziono 715 tys. ton mięsa czerwonawego o 3 proc. więcej niż rok wcześniej uzyskując 1,9 mld zł (6 proc. więcej). Bardzo wzrósł eksport drobiu - o 15 proc. osiągając 628 tys. ton. Wartość sprzedaży wyniosła 1,1 mld zł (22 proc. więcej).

Wzrósł ponadto eksport tytoniu i wyrobów tytoniowych o 7 proc. , produktów mlecznych o 1 proc. oraz produktów zbożowych - o 0,4 proc.

Polskie produkty kupują głównie kraje UE (82 proc. eksportu), sprzyja temu dobra koniunktura w UE. Największym ich odbiorcą są Niemcy (23 proc. eksportu), Wielka Brytania (9 proc.) i Holandia (7 proc.) Do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw trafiło 5 proc. eksportu, a do USA - 2 proc.

W opinii analityków IERiGŻ, w drugiej połowie 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r., decydujący wpływ na eksport produktów rolno-spożywczych będą miały m.in. powolny wzrost gospodarczy u największych odbiorców polskich produktów, utrudnienia wynikające z rosyjskiego embarga, ograniczenia ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń, a także zmiany cen na światowych rynkach i wahania kursu złotego.

borówka wysoka, borówka amerykańska, eksport owoców, uprawa borówki, Marzena Trajer, kowr

Pochodzi z Ameryki, ale jest naszym hitem eksportowym

Borówka wysoka pochodzi z Ameryki Północnej, ale rozprzestrzeniła się w naturalnym środowisku wielu krajów. Jest też w wielu państwach uprawiana - między innymi w Polsce. - Nasi plantatorzy mają się czym pochwalić - mówi...
Zdaniem analityków Instytutu, w drugiej połowie 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r. dynamika eksportu zmniejszy się. W tym roku wzrośnie eksport większości produktów zwierzęcych, a produktów roślinnych może być na zbliżonym poziomie jak w 2017 r. Zwiększy się wywóz przede wszystkim tytoniu i papierosów, wód i napojów bezalkoholowych, roślin ozdobnych, ziemniaków, przetworów warzywnych, zbożowych, a zmaleje zbóż, owoców i warzyw, cukru, olejów oraz przetworów owocowych.

Dynamika wzrostu importu będzie znacznie mniejsza niż dynamika wzrostu eksportu. Wzrośnie przywóz mięsa i produktów mięsnych oraz produktów mleczarskich, a zmaleje żywych zwierząt. Większy będzie import większości produktów roślinnych, w tym produktów ogrodnictwa i sadownictwa, przetworów zbożowych, alkoholi, wód i napojów gazowanych, przetworów warzywnych oraz śrut i makuchów.

IERiGŻ szacuje, że w całym 2018 r. wpływy z eksportu mogą się zwiększyć się o 4,3 proc. do 29,0 mld euro, a wydatki na import o 1,9 proc. do 19,6 mld euro. Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi w 2018 r. jest szacowana na 9,4 mld euro wobec 8,5 mld euro w 2017 r.

Przewiduje się, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszej połowie 2019 r. może osiągnąć około 14,6 mld euro i być o ponad 5 proc. większa od wartości z pierwszej połowy 2018 r. Wydatki na import wzrosną o prawie 2 proc, do 9,9 mld euro. Dodatnie saldo obrotów może ukształtować się w granicach 4,7 mld euro, wobec 4,1 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie