Sejm za ułatwieniami dla produkujących żywność na małą skalę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2018,13:10 Aktualizacja: 04-10-2018,13:16
A A A

Zniesienie obowiązku przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego zakładu - zakłada znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa. Nowe przepisy mają ułatwić produkcję żywności na małą skalę.

Ustawa została uchwalona przez posłów jednogłośnie, za głosowało 425 posłów. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu. Podczas prac w Sejmie Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa tłumaczył, że celem projektu jest wprowadzenie ułatwień dotyczących procedury rejestracji działalności podmiotów, zamierzających prowadzić produkcję na małą skalę i jej sprzedaż.

jan krzysztof ardanowski, radcy rolni, sprzedaż żywności, promocja żywności, eksport żywności

Rząd stawia na promocję żywności. Ruszyły nabory na radców rolnych

Rozpoczęły się nabory na radców rolnych, którzy w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie będą promować naszą żywność - poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. - Polska żywność jest naszą wielką...

Chodzi o tzw. MOL-e, czyli działalność marginalną, lokalną i ograniczoną. Osoba, które będzie chciała ją uruchomić nie będzie musiała zatwierdzać u powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu produkcyjnego.

Podmioty będą natomiast nadal zobowiązane składać wniosek o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej.

Druga zmiana ma natomiast ułatwić rozpoczęcie działalności przez osoby zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność na sprzedaż.

Ułatwienie to polega na zniesieniu obowiązku zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podmioty będą jedynie zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów.

promocja żywności, programy proste, komisja europejska, mięso, owoce, warzywa

Bruksela zaakceptowała polskie pogramy promujące żywność

Komisja Europejska zaakceptowała cztery polskie programy promujące żywność. Ich łączny budżet wynosi 11,2 mln euro, z czego współfinansowanie unijne wynosi ponad 8,5 mln euro - poinformował resort rolnictwa. Promowane będzie mięso oraz owoce...

Ułatwienie to będzie odnosiło się do podmiotów zamierzających produkować żywność pochodzenia niezwierzęcego lub żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Wprowadzenie takiego ułatwienia może być zachętą dla rolników, którzy np. prowadzą rolniczy handel detaliczny, a chcieliby prowadzić produkcję żywności i jej sprzedaż nie tylko konsumentom końcowym ale i do sklepów, restauracji, czy stołówek, do rozpoczynania prowadzenia ww. działalności.

Według danych zamieszczonych w "Ocenie skutków regulacji" ustawy, nowe przepisy dotyczyć będą 2188 podmiotów (MOL) oraz 9960 zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. Produkcją niezwierzęcą zajmuje się ok. 81 tys. zakładów.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie