Polscy przedsiębiorcy eksportują w coraz dalsze zakątki świata

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2015,16:00 Aktualizacja: 08-12-2015,16:08
A A A

Analizy pokazują, że w 2014 roku w pierwszej dwudziestce krajów do których polski eksport rósł najszybciej, znalazły się m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria czy Arabia Saudyjska.

Za trendem ekspansji na bardziej odległe rynki chcą podążać również przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy w ubiegłym roku sprawdzali swoich potencjalnych kontrahentów m.in. z Egiptu, Maroka czy Tajwanu.

eksport, żywność, pomorskie, kredyt, agrobiznes, BZ WBK, przedsiębiorcy

Pomorskie firmy zainteresowane eksportem dostaną wsparcie

Bank Zachodni WBK oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza będą wspólnie wspierać pomorskie firmy w handlu zagranicznym. Celem podpisanego porozumienia jest edukacja regionalnych przedsiębiorców w zakresie poszukiwania...
Zainteresowanie mniej tradycyjnymi kierunkami ekspansji regionalni eksporterzy potwierdzili także podczas konferencji Programu Rozwoju Eksportu, która odbyła się w Olsztynie. Za rynki najbardziej perspektywiczne dla swojej działalności, oprócz krajów Unii Europejskiej, uznali oni Bliski i Środkowy Wschód, Afrykę oraz państwa obu Ameryk.

Przedstawiciele warmińsko-mazurskich firm dyskutowali również o głównych zagrożeniach związanych z eksportem, a za największe z nich uznali niewiarygodnych partnerów biznesowych.

- Podczas wydarzeń Programu Rozwoju Eksportu, wspólnie z ekspertami naszych partnerów merytorycznych staramy się dotrzeć do przedsiębiorców z jasnym przekazem - działalność eksportowa to dla firmy wymierne korzyści - mówi Robert Wiński, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Gdańsku. - Z naszej strony dzielimy się z nimi wiedzą na temat finansowania eksportu, zabezpieczania ryzyka czy analizy poszczególnych rynków. Jesteśmy również ciekawi, co o kwestiach związanych z handlem zagranicznym sądzą sami zainteresowani, czyli przedstawiciele firm w danym regionie - dodaje Wiński.

Michał Iwanowski, elżbieta polak, andrzej koziarski

Lubuskie jedzenie pojedzie do USA? Amerykanie chwalą naszą żywność

Do Lubuskiego przyjechali reprezentanci firm i organizacji z branży spożywczej z USA zainteresowani importem artykułów spożywczych z tego regionu. Michał Iwanowski, rzecznik zarządu woj. lubuskiego wyjaśnił, że celem wizyty jest nawiązanie...
W trakcie olsztyńskiej konferencji przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mogli wskazać najbardziej perspektywiczne kierunki dla ich działalności. Ponad 40 proc. z nich wybrało kraje Unii Europejskiej, czyli rynki bliskie, sprawdzone i bezpieczne.

Regionalni eksporterzy stawiają również na Bliski i Środkowy Wschód, Afrykę, a także państwa obu Ameryk. To, że polskie firmy coraz chętniej wysyłają swoje towary w te regiony, potwierdzają analizy Banku Zachodniego WBK.

W 2014 roku wśród dwudziestu rynków, na których polski eksport zanotował największe wzrosty, znajdowały się m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria czy Arabia Saudyjska. Tuż za nimi uplasowały się Maroko i Bahamy.

Zainteresowanie bardziej egzotycznymi rynkami potwierdzają również dane wywiadowni gospodarczej Bisnode.  - W 2014 roku przedsiębiorcy z Warmii i Mazur sprawdzali u nas spółki z Turcji, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Maroka czy Tajwanu. Przodowała w tym głównie branża przetwórstwa mięsa - mówi Robert Kremser, dyrektor rozwoju biznesu w Bisnode Polska.

Na razie jednak w strukturze regionalnego eksportu nadal dominują kraje europejskie. Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego handlują głównie z kontrahentami z Niemiec i Rosji. Spory udział w regionalnym eksporcie ma również Litwa. Wśród ośmiu głównych kierunków znalazły się też m.in. Francja i Szwecja.

eksport,żywność,lubuskie,agrobiznes,handel,biznes,eksporterzy

Europejski rynek robi się za ciasny. Czas na nowe kierunki eksportowe

Eksporterzy z województwa lubuskiego za najbardziej perspektywiczny rynek dla swojej działalności uważają Unię Europejską. Duże nadzieje wiążą również z krajami Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryką. Regionalni przedsiębiorcy są...
Uczestnicy olsztyńskiej konferencji zwracali również uwagę na największe zagrożenia związane z działalnością eksportową. Prawie połowa z nich stwierdziła, że niewiarygodni partnerzy biznesowi mogą przysporzyć firmie najwięcej kłopotów.

Według ekspertów Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych niezależnie od rynku, na którym dany eksporter chce działać, niezbędną kwestią jest zabezpieczenie się przed ryzykiem. Przede wszystkim, potrzebna jest wnikliwa analiza i sprawdzenie potencjalnego kontrahenta: czy ma on kłopoty finansowe, jaka jest jego moralność płatnicza, z kim jeszcze handluje.

W ograniczeniu ryzyka przydatne mogą być również ubezpieczenia należności oraz ubezpieczenia kredytu dla nabywcy, w znacznym stopniu ułatwiające działalność eksportową. Umożliwiają one uzyskanie finansowania dla eksportu dóbr i usług kapitałowych, a także projektów inwestycyjnych realizowanych za granicą.

żywność,Białoruś,eksport,Mińsk,ambasada RP,PRODEXPO 2015

Dyplomaci promują polski sektor rolno-spożywczy na Białorusi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasada RP w Mińsku biorą czynny udział w promowaniu polskich produktów na Białorusi. Stawką są lukratywne umowy warte dziesiątki milionów euro. Pogłębianiu kontaktów handlowych sprzyja...
Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego obawiają się także ryzyka walutowego. Jednym z rozwiązań, którym w tym wypadku mogą posiłkować się eksporterzy, jest hedging, czyli transakcje zabezpieczające.

Umożliwiają one ustalenie wartości przyszłych należności i zobowiązań walutowych, ograniczają ryzyko spadku rentowności poniżej zakładanej, a także zapewniają wiarygodność planów finansowych. Jednym z tego typu narzędzi są transakcje typu forward. Zabezpieczają one kurs kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości.

- Oszacowanie poziomu ryzyka z tym związanego i sposobów jego mitygacji jest dla każdego przedsiębiorcy kluczowe. Efektem tej analizy powinna być przygotowana i zatwierdzona - mniej lub bardziej sformalizowana - polityka zabezpieczeń, która określi, jakiego typu narzędzia pozwalają uchronić prowadzoną działalność przed mniejszą marżą i spadkiem zysków - komentuje Robert Wiński.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej