Koniec kwotowania produkcji cukru

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-09-2017,12:05 Aktualizacja: 30-09-2017,10:39
A A A

30 września przestaje obowiązywać istniejący prawie 50 lat system kwot produkcji cukru, który wyznaczał limity dla poszczególnych państw członkowskich. To ostatni system kwot rolnych, jaki miała UE. Komisja Europejska zapewnia, że w razie problemów będzie interweniować.

- Zniesienie systemu kwot cukrowych to przełomowy moment dla unijnego sektora produkcji cukru. Stanowi ono krok w kierunku urynkowienia wspólnej polityki rolnej. Producenci będą teraz mogli zwiększać sprzedaż na światowych rynkach - oświadczył w piątek unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

rynek cukru, produkcja cukru, uprawa buraka cukrowego, burak cukrowy,

Rewolucja na rynku cukru. Rośnie areał upraw buraków

Od 1 października zostaną zniesione limity produkcji cukru w UE, co oznacza, że wielkość produkcji w poszczególnych krajach będzie zależeć od uwarunkowań rynkowych - zaznacza Paweł Wyrzykowski, analityk rynków rolnych z BGŻ BNP...
Dla Polski, która jest trzecim po Francji i Niemczech producentem cukru w UE, zmiany mogą być szansą, ale też zagrożeniem. Zniesienie kwot mlecznych w 2015 r. doprowadziło do załamania się cen i poważnego kryzysu na tym rynku. Rolnicy, wiedząc o nachodzącej liberalizacji rynku cukru, już zaczęli zwiększać swoje uprawy.

Z szacunków KE wynika, że w 2017 roku powierzchnia ich upraw będzie o 16 proc. większa niż przed rokiem. W Polsce według szacunków Instytutu Ekonomiki i Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej, w tym roku areał upraw buraków wzrósł o 7 proc., do 220 tys. ha.

- Jestem pewien, że odkąd podjęto decyzję o zniesieniu kwot cukrowych, przedsiębiorstwa działające w sektorze cukru pracują nad tym, aby w jak największym stopniu wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą ta zmiana - zaznaczył Hogan.

Komisja Europejska zapowiada, że w razie nieoczekiwanych zakłóceń na rynku sektor może nadal liczyć na pomoc ze strony UE w formie różnych środków dostępnych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

cukier, produkcja cukru, import cukru, phil hogan, krzysztof jurgiel, kwotowanie produkcji cukru

Polska zablokowała dodatkowy import cukru na unijny rynek

Komisja Europejska zrezygnowała z dodatkowego importu cukru. Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa wycofał się z tej decyzji - poinformował polski resort rolnictwa w komunikacie. Projekt rozporządzenia w tej sprawie miał być w czwartek...
Chodzi m.in. o cła przywozowe UE (będzie je można stosować tylko tam, gdzie nie obowiązują preferencyjne umowy handlowe) oraz możliwość prywatnego przechowywania lub stosowania przez Komisję środków nadzwyczajnych w przypadku poważnego kryzysu związanego z gwałtownym wzrostem lub spadkiem cen rynkowych.

Podobne działania były stosowane w czasie kryzysu na rynku nabiałowym i po dłuższym okresie perturbacji, wycofaniu się z produkcji części rolników (również bankructw) nastąpiła stabilizacja.

Aby uniknąć podobnego scenariusza, w ramach przygotowań do zniesienia systemu kwot cukru KE doprowadziła do zwiększenia przejrzystości na tym rynku.

Powołano do życia Centrum Monitorowania Rynku Cukru, które oferuje krótkoterminowe badania oraz dane statystyczne dotyczące tego rynku, a także analizy i prognozy, dzięki którym rolnicy i przetwórcy mogą lepiej zarządzać swoimi firmami.

rynek cukru, produkcja cukru, uprawa buraka cukrowego, burak cukrowy, krzysztof jurgiel

Plantatorzy buraków porozumieli się z producentami cukru

W środę podpisane zostało Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru między Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego i Związkiem Producentów Cukru w Polsce. Dokument określa zasady współpracy między...
Gdyby to okazało się niewystarczające, po zniesieniu systemu kwot nadal będzie możliwość, by unijni producenci buraków i ich przetwórcy zbiorowo negocjowali warunki dotyczące podziału wartości w umowach.

Decyzję o zniesieniu systemu kwot podjęły wspólnie Parlament Europejski i kraje UE w ramach przeprowadzonej w 2013 r. reformy wspólnej polityki rolnej. KE podkreśla, że wcześniej w latach 2006-2010 sektor został poddany gruntownej restrukturyzacji, na którą przeznaczono 5,4 mld euro.

"Dzięki temu udało się dobrze przygotować sektor na zmiany i w ciągu ostatnich lat znacznie poprawić jego wydajność. Zniesienie systemu kwot daje producentom możliwość dostosowania produkcji do rzeczywistych możliwości handlowych i zdobywania nowych rynków eksportowych. Oznacza ono również uproszczenie zarządzania polityką w tym obszarze, a z punktu widzenia operatorów, producentów i sprzedawców - mniej formalności" - przekonuje KE.

buraki cukrowe, plantacja, maj

Czym dokarmiać buraki cukrowe?

Aby uzyskać zadowalające plony buraków cukrowych, nie wystarczy pamiętać tylko o składnikach pierwszorzędowych (NPK), trzeba także zwrócić uwagę na mikroskładniki, które coraz częściej limitują produktywność pola. Burak z...
System kwot cukru ustanowiono w 1968 r. Wtedy wprowadzono również pomoc dla producentów w formie cen ustalonych na poziomie znacznie przewyższającym ceny na rynku światowym. W 2006 r. państwa członkowskie podjęły decyzję w sprawie zniesienia systemu kwot cukru.

Średnia cena cukru w UE od końca 2016 r. wzrosła do około 500 euro za tonę i w ciągu ostatnich kilku miesięcy utrzymywała się na stałym poziomie. UE jest światowym liderem w produkcji cukru z buraków cukrowych (około 50 proc. łącznej produkcji). Jednak cukier buraczany stanowi zaledwie 20 proc. światowej produkcji cukru. Pozostałe 80 proc. wyrabia się z trzciny cukrowej.

Buraki cukrowe uprawia się w przeważającej mierze w północnej części Europy, gdzie jest ku temu sprzyjający klimat. W UE istnieje też szereg rafinerii, które przerabiają surowy cukier trzcinowy z importu. W Polsce w sezonie 2016/17 wyprodukowano 2,05 mln ton cukru, co stanowiło 13,3 proc. produkcji w UE.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie