Rząd obniży podatek. Zmiany już od września

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (adp) | redakcja@agropolska.pl
18-07-2017,8:05 Aktualizacja: 18-07-2017,8:16
A A A

Kolejnej znaczącej zmiany przepisów już wkrótce mogą spodziewać się producenci energii ze źródeł odnawialnych. Propozycję nowelizacji ustawy o OZE przedstawiło Ministerstwo Energii. Własny projekt nowelizacji, wiążący wysokość opłaty zastępczej z cenami świadectw pochodzenia, zgłosiła też grupa posłów PiS.

Jak wyjaśnia resort, nowelizacja ma zapewnić pełną zgodność ustawy o OZE, a także innych powiązanych z nią ustaw, z regulacjami unijnymi, zwłaszcza przepisami o pomocy publicznej oraz usunąć rozbieżności interpretacyjne poprzez doprecyzowanie niektórych dotychczasowych przepisów.

klastry energii, wnioski o dofinansowanie, nfośigw, energia elektryczna, energia cieplna, energia wiatru, biogaz

Złóż wniosek. Do zgarnięcia jest 300 milionów złotych

31 lipca NFOŚiGW rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii z OZE. Wsparcie przeznaczone jest dla koordynatorów lub członków klastrów energii. Nabór...
W projekcie zaproponowano m.in. korektę wdrożonego w zeszłym roku systemu aukcyjnego. Chodzi głównie o sytuację inwestorów, których projekty otrzymały wcześniej pomoc w formie np. dotacji (dzięki czemu mogli zaoferować stawkę atrakcyjniejszą niż konkurenci bez dofinansowania).

Wsparcie dla wytwórców energii, którzy wygrali aukcję ma być teraz pomniejszone o ewentualną wcześniejszą pomoc inwestycyjną. Może być ona udzielona w różnych formach, jednak jej wartość trzeba będzie dokładnie wyliczyć tak, żeby odpowiadała kwocie, którą dostałby beneficjent w formie dotacji.

Nowością jest inny podział koszyków aukcyjnych, których ma być odtąd sześć. W pierwszym znajdą się: biogaz inny niż rolniczy, biomasa, biopłyny; w drugim: termiczne przekształcanie odpadów; w trzecim: hydroenergia, geotermia, energia na morzu; w czwartym: biogaz rolniczy; w piątym: energetyka wiatrowa na lądzie i fotowoltaika; zaś w szóstym: hybrydowe instalacje OZE.

energetyka wiatrowa, elektrownia wiatrowa, wiatraki, ustawa odległościowa, psew, system aukcyjny, świadectwa pochodzenia

Takiego kryzysu w branży wiatrakowej jeszcze nie było

Energetyka wiatrowa w naszym kraju przeżywa stagnację i najgorszy kryzys w swojej historii - twierdzą autorzy raportu "Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku" przygotowanego przez PSEW we współpracy z firmami doradczymi i...
Zmiany proponowane przez ministerstwo obejmują także zwiększenie maksymalnej mocy mikroinstalacji OZE z 40 kW do 50 kW oraz tzw. małych instalacji OZE, dla których wprowadzono przedział 50 kW - 500 kW (dotąd 40 kW - 200 kW). W przypadku mikro- i małych instalacji wytwarzających energię w technologii biogazu rolniczego, biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów lub z oczyszczalni ścieków, a także mikro- i małych elektrowni wodnych resort chce wprowadzić system wsparcia w postaci taryf gwarantowanych FiT.

Cena wytwarzanej przez nie energii ma wynosić 80 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji w aukcji i być corocznie waloryzowana średnim wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku.

Istotne zmiany, częściowo wycofujące kontrowersyjne regulacje z tzw. ustawy odległościowej z 2016 r., dotyczą energetyki wiatrowej. Zakładają przede wszystkim zmniejszenie obciążeń finansowych i przywrócenie poprzedniej definicji elektrowni wiatrowej w Prawie budowlanym. Oznacza to, że podatkiem od nieruchomości będą objęte ponownie tylko części budowlane elektrowni, już bez części technicznych.

emergia wiatrowa, wiatraki, oze, zielone certyfikaty, aukcje oze, Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej

Małe wiatraki na skraju bankructwa

Rolnicy budowali zielone megawaty, ręcząc swoim majątkiem. Dziś nie mają pieniędzy na spłatę rat kredytów i boją się przejęć za bezcen swoich wiatraków. Właściciele wiatraków dotują je z innych działalności, np. rolniczej czy...
Przywrócony ma być też stan, w którym pozwolenia na budowę zachowują ważność na zasadach określonych w Prawie budowlanym. Oprócz tego, proponuje się zniesienie zakazu modernizacji i remontów instalacji (co otworzy drogę do montażu nowocześniejszych urządzeń), a także możliwość lokalizowania budynków w okolicy funkcjonujących elektrowni, jeśli chce tego społeczność lokalna.

Konsultacje rządowej nowelizacji ustawy zakończą się w lipcu. Zmiany mają wejść w życie już od 1 września.

Niezależnie od ME, kilka dni temu własny projekt nowelizacji ustawy o OZE zgłosiła również grupa 51 posłów PiS. Dotyczy on wysokości opłaty zastępczej, płaconej przez producentów energii w przypadku uzyskania i przedstawienia do umorzenia mniejszej liczby świadectw pochodzenia.

Ma być ona powiązana z rynkowymi cenami certyfikatów (zielonych lub błękitnych - w przypadku produkcji wyłącznie energii z biogazu rolniczego). Parlamentarzyści proponują wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty zastępczej na poziomie 125 proc. średniej ceny praw majątkowych w danych roku, co według nich "ograniczy wzrost poziomu certyfikatów do poziomu niekontrolowanego".

Jednocześnie ma być utrzymana zasada nieuiszczania opłaty, gdy rynkowa cena świadectw pochodzenia jest niższa od jednostkowej opłaty zastępczej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama