Złóż wniosek. Do zgarnięcia jest 300 milionów złotych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (adp) | redakcja@agropolska.pl
15-07-2017,9:05 Aktualizacja: 15-07-2017,2:23
A A A

31 lipca NFOŚiGW rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii z OZE. Wsparcie przeznaczone jest dla koordynatorów lub członków klastrów energii.

Nabór wniosków zorganizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. (wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

pompy ciepła, port pc, paweł lachman, spiug, wymiennik ciepła

Producenci zadowoleni ze sprzedaży. A będzie jeszcze lepiej.

Około 23 tysiące nowych pomp ciepła zainstalowano w Polsce w ubiegłym roku. Oznacza to wzrost o 4 procent – wynika z monitoringu rynku urządzeń grzewczych zleconego przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Według PORT PC,...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel 300 mln zł. Środki podzielono na dwie grupy projektów. 100 mln zł w formie dotacji zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia związane wyłącznie z produkcją energii cieplnej, a 200 mln w formie pomocy zwrotnej na produkcję energii elektrycznej lub produkcję energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym instalacji hybrydowych). Ze wsparcia wyłączono projekty wykorzystujące OZE do wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowanie obejmie budowę nowych lub przebudowę już istniejących jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

energetyka wiatrowa, elektrownia wiatrowa, wiatraki, ustawa odległościowa, psew, system aukcyjny, świadectwa pochodzenia

Takiego kryzysu w branży wiatrakowej jeszcze nie było

Energetyka wiatrowa w naszym kraju przeżywa stagnację i najgorszy kryzys w swojej historii - twierdzą autorzy raportu "Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku" przygotowanego przez PSEW we współpracy z firmami doradczymi i...

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dofinansowanie wyniesie maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych projektu. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z OZE, będący koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Jest to już drugi tegoroczny konkurs na środki z poddziałania 1.1.1. W pierwszym, który zakończył się 1 marca, do NFOŚiGW wpłynęło 15 wniosków, ocenianych właśnie merytorycznie. Tym, którzy otrzymają najwięcej punktów Fundusz rozda 210 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach nowego naboru należy składać od 31 lipca do 29 września w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie NFOŚiGW (w przypadku użycia podpisu elektronicznego) lub w wersji papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do Kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama