OZE. Coraz więcej zielonej energii z małych instalacji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-05-2020,9:15 Aktualizacja: 15-05-2020,10:25
A A A

Generacja energii z małych odnawialnych źródeł energii systematycznie wzrasta – wynika z najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki. Pod koniec 2019 r. w Polsce było ponad 800 małych OZE o łącznej mocy 163 MW.

Zgodnie z ustawową definicją, małe OZE to źródła o zainstalowanej mocy elektrycznej miedzy 50 a 500 kW. W raporcie Regulator podkreśla, że struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w latach 2016-2019 ulegała nieznacznym, ale zauważalnym zmianom.

aukcje oze, elektrownie słoneczne, fotowoltaika, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, michał kurtyka

Branża chce znać terminy kolejnych aukcji OZE

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki zaapelowało do rządu o podanie przybliżonych terminów tegorocznych aukcji dla OZE. Brak harmonogramu to poważna bariera rozwojowa, która może zaprzepaścić potencjał sektora PV - ocenia PSF. Jak...

Udział OZE w krajowym wytwarzaniu wzrósł z 7 proc. w 2016 r. do 9 proc. w roku 2019.

Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach - prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach (obecnie poniżej 50 kW), także prosumenckich - ponad 1 GW.

- Niewątpliwie rola tego rodzaju instalacji w krajowym systemie elektroenergetycznym z roku na rok może, a nawet powinna być coraz większa, szczególnie w kontekście trwającej transformacji energetycznej i potrzeby zaprojektowania nowej struktury rynku energii, z uwzględnieniem nowych podmiotów na nim działających - mówi o małych OZE Rafał Gawin, prezes URE.

Jak dodaje, systemowe wspieranie dalszego rozwoju OZE w naszym kraju to konieczność, nie tylko ze względów środowiskowych, ale także biorąc pod uwagę kierunki rozwoju energetyki przedstawiane w unijnych dokumentach strategicznych.

Ireneusz Zyska, ministerstwo klimatu, branża oze, system aukcyjny oze

Rząd zapowiada wsparcie dla branży OZE

Odroczenie obowiązku dostarczania energii w ramach systemu aukcyjnego jest jedną z form pomocy w okresie pandemii koronawirusa dla przedsiębiorstw z branży OZE - poinformował Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii....

Z najnowszych danych URE wynika, że w Polsce jest 817 małych instalacji OZE. Najwięcej - 341 o łącznej mocy 51,5 MW - to małe elektrownie wodne. Moc 47,5 MW miało z kolei 247 małych instalacji fotowoltaicznych. Pod koniec 2019 r. w Polsce były natomiast jedynie dwie małe instalacje biomasowe.

Wytwórcy w 2019 r. wyprodukowali w małych OZE ponad 342 GWh energii elektrycznej, z czego sprzedawcom zobowiązywanym sprzedali 70 proc., a resztę zużyli sami lub sprzedali innym kontrahentom.

Dla porównania, w 2018 r. takie instalacje wyprodukowały 208 GWh energii elektrycznej, sprzedając sprzedawcom zobowiązanym do sieci dystrybucyjnej 142 GWh, czyli ponad 68 proc. wygenerowanej energii.

Najwięcej energii ogółem sprzedali wytwórcy z małych elektrowni wodnych - prawie 148 GWh. Ponad trzykrotnie mniej energii sprzedały plasujące się na drugim miejscu małe instalacje wiatrowe - 45 GWh.

Jak przypomniał URE, mikro i małe instalacje OZE korzystają z preferencji - to np. łatwiejsze przyłączenie do sieci, brak konieczności uzyskania koncesji, zwolnienie z kosztów bilansowania handlowego. To także specjalne mechanizmy wsparcia przy sprzedaży energii.

Instalacje te korzystają z systemu świadectw pochodzenia, bądź objęte są systemami wsparcia w postaci: stałych taryf gwarantowanych (feed-in-tariff, FIT) albo systemem dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium, FIP). Pewna ich część korzysta z aukcyjnego systemu wsparcia.
 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama