Z tym nie przesadzaj. Racjonalna gospodarka to podstawa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac), IUNG PIB
06-07-2014,14:20 Aktualizacja: 14-11-2014,14:26
A A A

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym. Dlatego nawozy muszą być stosowane umiejętnie.

Aplikacja  nawozów w potrzebnej ilości,  we właściwym czasie i w odpowiedni sposób  zapewnia ich dobre wykorzystanie przez rośliny, co decyduje o wysokiej efektywności  i opłacalności nawożenia - przekonuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który prowadzi kampanię informacyjną "Efektywnie gospodaruj nawozami. Stop stratom azotu i fosforu".

Naukowcy podkreślają, że wysoki stopień wykorzystania składników przez rośliny ogranicza ich straty z rolnictwa. Dla producenta rolnego ma to konkretny wymiar finansowy (strata 1 kg składnika kosztuje obecnie ponad 4 zł). Można łatwo obliczyć, że przy dawce azotu równej 70 kg N/ha i wykorzystaniu na poziomie 50 proc. (przeciętne wartości w rolnictwie polskim) z 1 ha użytków rolnych tracimy 35 kg N/ha czyli ok. 140 zł z 1 ha.

Rozpraszanie składników nawozowych poza agrosystemy pól uprawnych to nie tylko straty finansowe ponoszone przez rolników, ale także zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności środowiska wodnego. Całkowite wyeliminowanie strat składników nie jest możliwe, ale ich znaczące ograniczenie - tak.

Temu służą dobre praktyki w nawożeniu. Ich stosowanie gwarantuje oszczędne i przyjazne dla środowiska zarządzanie nawożeniem. Jak, ile, czym i  kiedy nawozić, aby uzyskać dobry plon i nie zanieczyszczać środowiska, a jednocześnie postępować  zgodnie z  przepisami polskiego prawa i regulacjami międzynarodowymi? Tego wszystkiego można dowiedzieć się na oficjalnej stronie kampanii.

---

Pobierz ulotkę informacyjną. "Stop stratom azotu i fosforu"

Poleć
Udostępnij