Azot na pszenżyto ozime

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
13-04-2014,13:40 Aktualizacja: 13-11-2014,13:46
A A A

Pszenżyto ozime ma olbrzymi potencjał plonowania. Wynika to z najwyższej fotosyntetycznej wydajności tego gatunku wśród zbóż.

W doświadczeniach PDOiR prowadzonych przez COBORU w latach 2011-13 plon wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 7-7,6 t/ha, a na wysokim poziomie – 8,2-8,5 t/ha. Zaletą pszenżyta jest silnie rozbudowany system korzeniowy. Pod tym względem ustępuje jedynie żytu.

Do wysokiego plonowania pszenżyto wymaga jednak intensywnego nawożenia azotem. Ten gatunek na wytworzenie tony ziarna wraz z odpowiednią masą słomy musi pobrać 22 kg azotu, co przy plonie 8 t/ha daje 176 kg N/ha.

W intensywnej technologii produkcji pszenżyta ozimego nawożenie azotem wykonuje się w trzech terminach: tuż przed ruszeniem wegetacji, na początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 31-32) oraz w fazie liścia flagowego do początku kłoszenia (BBCH 37-51). W drugim terminie stosuje około 1/3 łącznej dawki azotu. Nawożenie azotowe stosowane w tym terminie korzystnie wpływa na liczbę ziarniaków w kłosie. Jest to druga składowa plonu ziarna (pierwszą jest obsada kłosów, a trzecią masa 1000 ziaren). Forma nawozu stosowanego w fazie strzelania w źdźbło nie ma znaczenia. Wykorzystanie przez pszenżyto ozime azotu z nawozów mineralnych wynosi 70 proc. 

Fotosyntetyczne plony roślin (t/ha)

Plon

Pszenżyto ozime

Pszenica ozima

Żyto ozime

Ziarno

15,82

9,94

5,18

Organy wegetatywne

19,34

9,94

7,77

Całkowity

35,16

19,88

12,95

 Źródło: Nalborczyk 1998

Poleć
Udostępnij
ass="left">Skomentuj