Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: uokik, (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-05-2020,10:15 Aktualizacja: 04-05-2020,10:18
A A A

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  wszczął postępowania właściwe wobec firm stosujących tucz kontraktowy. Tomasz Chróstny twierdzi, że spółki Agrifirm i Agri Plus mogą w nieuczciwy sposób wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec hodowców trzody chlewnej. 

Tucz kontraktowy (nakładczy) polega na tym, że rolnik - hodowca tuczy warchlaki na zlecenie koncernu mięsnego, producenta pasz lub za ich pośrednictwem.

cena tuczników, żywiec wieprzowy, Niemcy, trzoda chlewna, spadek cen, Polska,

Tuczniki są coraz tańsze

Cena żywca wieprzowego zarówno w Niemczech jak i w krajowych notowaniach spada. Tuczniki na niemieckiej małej i dużej giełdzie potaniały odpowiednio o 6 i 5 centów.   Żywiec wieprzowy na niemieckiej małej giełdzie opublikowanej...
Organizator systemu wskazuje rolnikowi ścisłe wytyczne co do technik hodowli dostarczonej przez niego warchlaków, a także ilości i rodzaju stosowanych koncentratów czy pasz, które również dostarcza.

Organizator zobowiązuje się także do odkupu tuczników po ustalonej cenie, w umówionym czasie i osiągnięciu przez nie wyznaczonej wagi. W końcowym rozliczeniu potrąca należności za zakupione warchlaki, pasze i inne środki produkcji czy opiekę weterynaryjną, a także obniża wynagrodzenie za brak osiągnięcia określonych rezultatów, np. osiągniętej wagi lub poziomu zużycia paszy.

Tego typu umowy zawierają z hodowcami spółki Agrifirm i Agri Plus, wchodzące w skład dużych grup kapitałowych. Pierwsza spółka należy do niderlandzkiego producenta pasz Royal Agrifirm Group, drugi jest częścią Smithfield Foods, chińskiego koncernu WH Group - największego producenta wieprzowiny na świecie.

Animex, Agri Plus, koronawirus, maseczki, rękawiczki, gogle, szpitale, placówki medyczne

Animex i Agri Plus pomogły 30 szpitalom w Polsce

Animex i Agri Plus przekazały 30 szpitalom w Polsce maseczki, rękawiczki oraz gogle. W sumie ponad 750 tys. sztuk wyposażenia do ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 trafiło w ostatnich dniach kwietnia do placówek medycznych oraz...
"Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczynając postępowania właściwe przeciwko ww. przedsiębiorcom nie kwestionuje samego modelu tuczu nakładczego. Ten system hodowli zwierząt może być niekiedy korzystny dla rolników, np. w przypadku braku dostępu do kapitału obrotowego pozwalającego na samodzielny proces chowu" - informuje urząd antymonopolowy.

Zastrzeżenia szefa UOKiK po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających, w których przeanalizowane zostały zasady rozliczeń stosowane przez organizatorów tuczu, związane są ze sposobem ustalania końcowego wynagrodzenia dla rolnika.

Tomasz Chróstny uznał, że obciążanie dostawców nadmiernym ryzykiem może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez duże firmy. Zlecający dostarcza zwierzęta, pasze oraz ścisłe wytyczne co do hodowli.

W niektórych przypadkach kontroluje również ściśle proces tuczu, z zapewnieniem opieki weterynaryjnej i leków włącznie. Tym samym zadanie rolnika sprowadza się w zasadzie do udostępnienia budynków inwentarskich oraz opieki nad tucznikami. Tymczasem od końcowego wynagrodzenia odejmowane są składniki zależące w dużej mierze od organizatora tuczu.

tucz kontraktowy, tuczniki, chlewnia, Dominika Szydłowska

Zainwestowała w tucz kontraktowy

Gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha przejęła po rodzicach. Postanowiła zainwestować i wybudowała nową chlewnię przeznaczoną dla niemal 1 tys. sztuk, w której będzie prowadzić tucz kontraktowy.   Dominika Szydłowska z miejscowości...
Przykładowo hodowca dostaje w rozliczeniu mniej pieniędzy, jeśli tucznik nie osiągnie odpowiedniej wagi, podczas gdy rolnik nie ma wpływu na jakość i rodzaj dostarczanej genetyki warchlaków, zmuszony jest także do skarmiania wyłącznie paszami dostarczanymi przez organizatora tuczu, w wyznaczonych przez niego dawkach. Na końcową wagę może mieć również wpływ dobrostan zwierzęcia w momencie dostarczenia do tuczu, co także nie zależy od rolnika.

- Zaletą tuczu nakładczego jest względna stabilność współpracy z dużym kontrahentem. Stabilność ta nie może jednak uzasadniać pomniejszania wynagrodzenia w sytuacji, gdy dochodzi do niego pod wpływem czynników pozostających poza kontrolą samego hodowcy. Rolnik rozliczany jest za efekt, podczas gdy sama konstrukcja i warunki tuczu kontraktowego wskazują na możliwość jego działania w warunkach należytej staranności. Dzieje się tak dlatego, iż sam proces tuczu skonstruowany został w sposób, który ogranicza bezpośredni wpływ na efekty chowu po stronie rolnika. W konsekwencji zasady rozliczenia wydają się być tak skonstruowane, że niewspółmierne korzyści osiąga organizator, a nie hodowca - tłumaczy prezes Chróstny.

trzoda chlewna, Cedrob, tucz kontraktowy, wieloletni tucz kontraktowy

Tucz kontraktowy szansą na odbudowę pogłowia trzody chlewnej

Regularna i stabilna współpraca, pomoc w uzyskaniu korzystnego finansowania na budowę nowoczesnej chlewni, do tego bardzo dobre genetycznie warchlaki. Miesięczny zarobek w wysokości blisko 14 tys. zł, a także regularność wypłat i ...
Szef UOKiK sprawdza, czy potwierdzą się zarzuty, że działania spółek Agrifirm i Agri Plus stanowią nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Kwestionowany jest więc nierównomierny rozkład ryzyk pomiędzy stronami umowy oraz obciążanie rolników konsekwencjami finansowymi niepowodzenia przedsięwzięcia w zakresie pozostającym poza ich wpływem.

- Wykorzystywanie przewagi kontraktowej stanowi poważne naruszenie obowiązującego prawa, to działanie na niekorzyść polskich rolników i producentów sektora rolno-spożywczego. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność powinna w takim samym stopniu spoczywać na obu stronach umowy, zaś duże przedsiębiorstwa nie mogą wykorzystywać swojej pozycji do działania na szkodę mniejszych kontrahentów - zaznacza Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK ma kompetencje do interwencji w przypadku tego typu praktyk w sektorze rolno-spożywczym. Grozi za to kara finansowa do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA