Brak dostępu do ziemi hamuje rozwój produkcji trzody chlewnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
09-09-2022,15:30 Aktualizacja: 09-09-2022,14:31
A A A
POLPIG alarmuje, że brak możliwości zakupu ziemi przez specjalistyczne, duże gospodarstwa hodowlane uniemożliwia ich rozwój. Zdaniem ekspertów nabywanie oraz dzierżawienie nieruchomości rolnych w celach związanych z produkcją trzody chlewnej nie powinny być ograniczane.
 
Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wskazuje, że jedną z barier w rozwoju trzody chlewnej jest dostęp do ziemi rolniczej. Brak możliwości zakupu ziemi przez specjalistyczne, duże gospodarstwa hodowlane uniemożliwiają rozwój nowoczesnego chowu i produkcji trzody chlewnej.
 
ognisko asf u świń, wirus asf, asf w Polsce, maciory, lochy, trzoda chlewna, ASF w warmińsko-mazurskim, strefa różowa

Ognisko ASF w stadzie liczącym 15 świń

Główny lekarz weterynarii poinformował o szczegółach wyznaczonego 6 września 14. ogniska ASF u świń w Polsce w tym roku. Ognisko ASF zostało potwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet - PIB...
Polskie prawodawstwo powiązało produkcję trzody chlewnej z posiadaniem gruntów rolnych i produkcją roślinną. Dotkliwa, dla producentów żywca wieprzowego, była, znowelizowana w 2011 r., ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa, która odebrała dzierżawcom 30% areału. 
 
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, w powiązaniu z ustawą z 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży gruntów państwowych, miała za zadanie ochronę tańszej, polskiej ziemi rolniczej przed jej wykupem przez obywateli innych państw unijnych. 
 
Nowe rozwiązania prawne miały umożliwić zakup nieruchomości rolnych przez rolników na powiększenie i tworzenie wyłącznie gospodarstw rodzinnych. Uregulowania te ograniczyły możliwość rozwoju towarowych gospodarstw produkujących trzodę chlewną.
 
Ustawa miała pomóc w utrzymaniu produkcji trzody chlewnej w małych gospodarstwach oraz ograniczania produkcji w gospodarstwach wielkotowarowych. Jednak dostępność gruntów rolniczych przekłada się na rozwój sektora produkcji trzody chlewnej ze względu na możliwość pozyskania surowców paszowych, zagospodarowania nawozów naturalnych, lokalizację gruntów pod przyszłe inwestycje, oddziaływanie odorowe, czy możliwość zabezpieczenia epizootycznego obiektów inwentarskich.
 
POLPIG proponuje, aby w strategii odbudowy sektora inwestycje w rozwój produkcji trzody chlewnej oraz związany z nią dostęp do ziemi rolniczej były wyłączone z ograniczeń przyjętych w powyższych ustawach, w szczególności wyłączeniu z ww. ograniczeń powinny podlegać transakcje związane z nabywaniem oraz dzierżawą nieruchomości rolnych w celach związanych z produkcją trzody chlewnej.
 

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA