Zamiast zwolnienia z opłat, obniżka. Wycięcie drzewa na wsi tańsze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-09-2016,10:00 Aktualizacja: 23-09-2016,17:05
A A A

Tereny wiejskie mają najniższy współczynnik lokalizacji służący do wyliczania opłat za usuwanie drzew czy krzewów. Innymi słowy, wycięcie drzewa na wsi jest tańsze niż w mieście.

29 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów.

"W rozporządzeniu zostały wprowadzone zaktualizowane stawki opłat za usunięcie drzew oraz współczynnik, który różnicuje stawkę opłaty w zależności od lokalizacji drzewa i krzewu, np. w obrębie wsi, miasta, w pasie drogowym czy na terenach zieleni. Stawki opłat są zależne tak jak dotychczas od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość, np. dębu szypułkowego, są odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, np. wierzby" - podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

wycinka drzew, wycinka krzewów, krir, krajowa rada izb rolniczych

Rolnicy powinni być zwolnieni z opłat za wycinkę

Rolniczy samorząd postuluje, by zwolnić gospodarzy z opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie z katalogu tych opłat grusz i jabłoni. Wątpliwości budzi też możliwość nakładania kar za tzw. nadmierne cięcie korony drzewa. Zarząd...
Opłaty wylicza się poprzez przemnożenie stawki za dane drzewo i wspomnianego współczynnika lokalizacji. Wynosi on: 1,3 - dla terenów uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej lub nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków; 1,0 - dla terenów zieleni; 0,7 - dla (pozostałych) terenów miast; 0,5 - dla pasa drogowego dróg publicznych; 0,4 - dla (pozostałych) terenów wsi.

Oznacza to, że w przestrzeniach wiejskich wycięcie drzewa jest najtańsze. Czemu? Jak wyjaśnia GDOŚ, potęga współczynnika lokalizacji została ustalona na podstawie analizy wielkości sadzonek i sposobu ich sadzenia na poszczególnych terenach oraz funkcji pełnionych przez zadrzewienia.

"Przykładowo sadzonki stosowane na terenach zieleni charakteryzują się generalnie większymi rozmiarami, stosowane są zabezpieczenia (np. paliki) oraz mogą wymagać zastosowania systemu napowietrzania strefy korzeniowej czy wymiany gleby. Natomiast sadzonki drzew i krzewów na terenach wsi rosną przeważnie w znacznie dogodniejszych warunkach glebowych i hydrologicznych, zatem wymagają mniejszych nakładów finansowych. Różnice w wysokości kosztów odtworzenia drzewa lub krzewu w różnych warunkach odzwierciedla właśnie współczynnik lokalizacji" - precyzuje GDOŚ.

las, wycinka, drewno, leśnictwo, Karpaty, WWF Polska, ekolodzy

Wycinka na pełną skalę. W Polsce szybko ubywa lasów

Coraz więcej lasów, których nie zasadził człowiek znika z terytorium naszego kraju. Utrata naturalnego charakteru przez dawne polskie puszcze trwa nadal, a lasy coraz częściej są już tylko uprawami leśnymi. Szczególne natężenie...
Dyrekcja przekonuje, że po nowelizacji rozporządzenia opłaty za usunięcie drzew są niższe średnio o ok. 50 proc.

"A stopień obniżenia różni się w zależności od lokalizacji drzew (np. na terenach wsi opłaty są obecnie znacznie niższe) oraz tempa wzrostu drzewa (dotychczasowe najwyższe stawki dla drzew bardzo wolno rosnących w największym stopniu uległy obniżeniu). Mimo to opłaty za usunięcie drzew najwolniej rosnących są nadal odpowiednio wyższe od opłat dotyczących pozostałych grup gatunków" - wskazują urzędnicy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że środowiska rolnicze nie od dziś postulują, by rolników w ogóle zwolnić z opłat za wycinanie drzew i krzewów.

W tej profesji bowiem takie zabiegi często wiążą się z utrzymaniem areału w dobrej kulturze rolnej, co jest wymogiem m.in. w kontekście unijnych dopłat.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj