Ustawa o kołach gospodyń wiejskich przeszła przez Sejm

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-10-2018,12:30 Aktualizacja: 05-10-2018,12:41
A A A

Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Sejm uchwalił ustawę określającą zasady ich tworzenia.

Podczas drugiego czytania zgłoszono 13 poprawek, autorem sześciu był klub PiS, pozostałe zostały zaproponowane przez klub PSL-UED. Posłowie poparli tylko poprawki Prawa i Sprawiedliwości.

Koło Gospodyń Wiejskich, podlaskie, regionalne przysmaki, KGW, żywność

Koła Gospodyń Wiejskich promują dziedzictwo kulturowe regionu

Trzy Koła Gospodyń Wiejskich z Podlasia zakwalifikowały się do projektu kulinarnego, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - poinformowała sama Fundacja. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej po raz...

Mają charakter doprecyzowujący, m.in. określono, co ma zawierać rejestr, do którego wpisywane mają być koła gospodyń wiejskich. Doprecyzowano także przepisy dotyczące kontrolowania kół. Do sprawowania nadzoru jest upoważniony prezes ARiMR.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 406 posłów, 14 było przeciwnych, a 11 osób się wstrzymało. Posłowie opozycji, choć krytykowali w trakcie prac sejmowych tempo i sposób prac nad tym dokumentem, nie byli przeciwni nowym rozwiązaniom.

- Procedujemy dobrą ustawę, ale w środku nocy podczas kampanii wyborczej, bez konsultacji społecznych, o które się dopominają organizacje pozarządowe - mówiła Marzena Okła-Drewnowicz (PO). Zdaniem Elżbiety Stępień (Nowoczesna) "zastanawiający jest pośpiech we wprowadzaniu tej ustawy, która nie ma kluczowego znaczenia dla funkcjonowania państwa".

Według Mirosława Maliszewskiego (PSL) powodem przygotowania tej ustawy przez rząd są zbliżające się wybory samorządowe oraz "słabnąca popularność PiS na wsi".

koła gospodyń wiejskich, mateusz morawiecki, rada ministrów, aktywizacja obszarów wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich dostaną wsparcie. Rząd przygotowuje program

Wsparcie finansowe, szybsza ścieżka rejestracji oraz doradztwo prawne - to niektóre z założeń programu aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich, który chce wprowadzić rząd - zapowiada premier Mateusz Morawiecki. - Chcemy zaproponować...

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, który uczestniczył w procesie legislacji, bronił zaproponowanych przez rząd zapisów tłumacząc, że koła gospodyń wiejskich czekają na to, by otrzymać osobowość prawną, by móc prowadzić działalność gospodarczą i otrzymywać dotacje.

- Jestem przekonany, że jest to ustawa, którą należało dawno już wprowadzić, a ci, którzy ją teraz krytykują, mają raczej pewnego rodzaju wstyd, że tego sami nie zrobili - powiedział.  

Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terenie naszego kraju.

Według ustawy koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Dokuent zakłada, że koło może założyć 10 osób. Na terenie wsi może działać tylko jedno koło, do którego mogą należeć tylko mieszkańcy danej wsi. Koło musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koła Gospodyń Wiejskich, obszary wiejskie, kultura na wsi, Ewa Słodyczka, Małgorzata Raducha

Koła Gospodyń Wiejskich idą z duchem czasu

- Uzupełniamy się, bo każda z nas jest uzdolniona w innym kierunku - mówi Ewa Słodyczka o członkiniach Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelisku zrzeszającego kobiety wieku 26-70 lat. Panie wolny czas spędzają nie tylko na lepieniu...

Koła mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; wspierać przedsiębiorczość kobiet; rozwijać kulturę ludową.

Ustawa ponadto daje osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Nowe przepisy zakładają prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zaproponowany został wzorcowy statut, który mogą przyjąć nowe koła. Natomiast już istniejące będą mogły w ciągu pół roku skorzystać z wzorcowego statutu lub dostosować swoje do wymagań ustawy i zgłosić się do rejestru prowadzonego przez ARiMR.

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ok. 21 tysięcy powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia.

Według resortu organizacje te skupiają ponad milion osób.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich