Resort rolnictwa: to nieprawda, że 99 proc. firm działa uczciwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-02-2015,11:00 Aktualizacja: 03-02-2015,11:09
A A A

Nie tylko CBA, ale także inne urzędy chcą być wyłączone spod reżimu ustawy.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju postulowało "jak najszersze wyłączenie lotnictwa cywilnego spod regulacji nowoutworzonej ustawy PDG, w szczególności w obszarze kontroli".

"Zasada wolności działalności gospodarczej nie stanowi jedynej wynikającej z Konstytucji RP zasady. (...) (Nie może ona prowadzić) do naruszenia innych dóbr chronionych prawem, np. bezpieczeństwa obywateli. (...) Wychodzenie przez prawodawcę naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców powinno mieć swoje racjonalne granice" - stwierdziło MIR w opinii, postulując m.in., by wyłączyć kontrole Urzędu Lotnictwa Cywilnego spod obowiązywania Pdg.

Podobnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce, by ograniczeniom nie podlegały kontrole działalności pocztowej i telekomunikacyjnej, a resort środowiska obawia się o osłabienie uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, który nadzoruje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. MŚ chce więc wyłączenia z regulacji szeregu kwestii uregulowanych ustawą Prawo atomowe. Podobne wątpliwości resortu wzbudza też kwestia nadzoru górniczego, a także kontroli przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną i Inspekcję Ochrony Środowiska.

Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego postulują, by w ogóle wyłączyć je spod działania reżimu projektowanej ustawy.

"Regulacje dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów mają charakter autonomiczny i kompleksowo określają tryb i zasady postępowań w tym zakresie, szereg przewidywanych zmian nie powinien odnosić się do postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK" - napisał Urząd w opinii do projektu.

KNF zaproponowało natomiast w opinii do projektu założeń, by wyłączyć z zakresu stosowania Pdg instytucje finansowe, które podlegają jej nadzorowi.

"Postulat taki narzuca się po analizie wymogów dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje finansowe i szczególnych środków nadzoru nad działalnością tych podmiotów. (...) W tym wymiarze ujawniają się zasadnicze, i w istocie nieusuwalne, rozbieżności z ogólnymi regułami prowadzenia działalności gospodarczej, jakie przewiduje przedłożony w toku uzgodnień projekt Pdg" - napisała Komisja.

KNF zapowiedziała także, że "w wypadku nieuwzględnienia tej uwagi przez projektodawcę, Komisja Nadzoru Finansowego będzie konsekwentnie zgłaszać propozycje modyfikacji i wyłączeń o charakterze szczegółowym, odniesione do poszczególnych grup przepisów w ramach poszczególnych części projektowanej ustawy", przypominając jednocześnie o krótkim horyzoncie czasowym dla prac legislacyjnych, jaki wyznacza projektowana data wejścia w życie nowej ustawy - 1 stycznia 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt