Producenci trzody chlewnej dostaną nadzwyczajne wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2022,12:20 Aktualizacja: 26-11-2022,19:47
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy, której celem jest pomoc rolnikom najbardziej poszkodowanym na skutek wojny w Ukrainie - poinformowała kancelaria prezydenta. Dotyczy to rolników utrzymujących świnie w tzw. cyklu zamkniętym, czyli produkujących prosięta.

Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

Cena tuczników na VEZG z 16 listopada

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG  już 4  tydzień z rzędu pozostaje na tym samym poziomie. Cena tuczników w notowaniach z 16 listopada ponownie pozostała na poziomie 1,90 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę...

Celem ustawy jest rozszerzenie katalogu działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o działanie "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę". Dokument został uchwalony przez Sejm 4 listopada.

Nowelizacja wdraża podstawy prawne do uruchomienia nadzwyczajnego wsparcia. Uznano, że najbardziej poszkodowanymi w wyniku wojny są producenci trzody chlewnej, a zwłaszcza prosiąt.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach nowego działania będzie możliwy do złożenia za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ma być udzielane na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR, na wniosek o przyznanie pomocy. Termin na zakończenie kontraktacji środków został określony na 31 marca 2023 r.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Początek listopada przyniósł spadki ceny tuczników w Unii Europejskiej

Średnia cena tuczników w krajach Wspólnoty, na przełomie października i listopada, spadła o 0,3%. W tym czasie w Polsce odnotowano stabilizację ceny na poziomie 7 zł za kg.    W Unii Europejskiej utrzymuje się spadek cen...

Z uwagi na ograniczenia czasowe związane z terminami na zakontraktowanie i wpłacanie środków w ramach nowego działania, zakłada się skrócenie czasu na złożenie żądania doręczenia decyzji, wniesienie odwołania oraz na rozpatrzenie odwołania.

Nowela zakłada też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana w ustawie polega na "określeniu, że wolne od podatku dochodowego będą również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą od państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego" - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt