Niemal w każdym gospodarstwie powinna być specjalna myjnia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-10-2016,12:30 Aktualizacja: 13-10-2016,15:17
A A A

Po zakończeniu prac związanych z użyciem środków ochrony roślin lub nawozów pojazdy oraz sprzęt oczyszcza się, a także myje w myjni wyposażonej w oczyszczalnię ścieków lub osadnik do neutralizacji powstałych ścieków - tak stanowi prawo.

Rozporządzenie ministra rolnictwa z 24 czerwca 2002 roku w sprawie bhp przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych nakłada na rolników szereg obowiązków. I pewnie ze względu na wysokie koszty przepis jest przestrzegany w niewielu gospodarstwach.

środki ochrony indywidualnej, środki ochrony roślin, rolnictwo, maska, ubranie ochronne

Zaniedbania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej

Lato to czas wzmożonej pracy w gospodarstwach rolnych. To także moment, w którym wzrasta liczba potencjalnych dla rolnika zagrożeń. W lipcu i sierpniu szczególnie intensywnie pracę rolników wspierają specjalistyczne pojazdy i...
Brak respektowania wymogu mycia pojazdów lub sprzętu użytkowego skażonego środkami ochrony roślin potwierdzają inspektorzy pracy, którzy kontrolują gospodarstwa.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym (skupia ona reprezentantów różnych organizacji społecznych, samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej) w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu podkreślano, że z reguły odnotowywano brak stanowiska wyposażonego w oczyszczalnię ścieków lub osadnik do neutralizacji powstałych ścieków. A wynikało to z niemożności sfinansowania przez gospodarstwo tego typu inwestycji.

Komisja przygotowała uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministerstwa o rozszerzenie wspomnianej regulacji w rozporządzeniu. Zawarto tam wskazanie na jedną z technologii usuwania tego typu zanieczyszczeń - stanowisko najazdowe typu BIOBED. Zdaniem zebranych jest to rozwiązanie uniwersalne (można je wykorzystać w gospodarstwie każdej wielkości), a zabiegi wykonuje się we własnym zakresie.

Poza tym nie ma konieczności stałej obsługi tego sprzętu i jego konserwacji. Nie pozostają też żadne niebezpieczne odpady.

Bayer, Bayer CropScience, środki ochrony roślin, CapSeal, fałszerstwo, kod QR

Bayer wypowiada wojnę fałszerzom środków ochrony roślin

Mówiąc o podróbkach, najczęściej myślimy o fałszowanych butach, ubraniach czy kosmetykach znanych marek. Tymczasem na rynku środków ochrony roślin również sprzedawane są podróbki i niestety z roku na rok stanowią...
A najważniejszą zaletą mają tu być stosunkowo niskie nakłady.

"Orientacyjny koszt budowy stanowiska do neutralizacji środków ochrony roślin w gospodarstwie wynosi od 3 do 10 tysięcy złotych, gdzie najdroższa opcja zawiera wszelkie możliwe udogodnienia dla rolnika. Obecnie w Polsce takie stanowiska są spotykane głównie w gospodarstwach demonstracyjnych. Powszechne ich stosowanie odbyłoby się z korzyścią nie tylko dla indywidualnych producentów rolnych, ale także dla ogółu obywateli ze względu na obniżenie poziomu skażenia środowiska naturalnego" - wskazuje w swoim serwisie informacyjnym Wielkopolska Izba Rolnicza.

Zapytaliśmy o zdanie w tej sprawie jednego z rolników. - Jeśli ma to służyć ochronie środowiska, to służy praktycznie całemu społeczeństwu. Dlatego taki sprzęt powinien być w większości finansowany przez państwo. Najlepiej z unijnych funduszy na ekologię. Wtedy rolnicy na pewno by coś takiego kupili - ocenia nasz rozmówca.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu