Dopłaty do krów? Resort: W innych krajach za mleko płacono jeszcze mniej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-07-2023,12:20 Aktualizacja: 13-07-2023,12:24
A A A

Ministerstwo rolnictwa odniosło się do wniosku o uruchomienie pomocy w formie dopłat do krów mlecznych z budżetu krajowego w związku z sytuacją na rynku – przede wszystkim spadkiem cen skupu mleka.

Wniosek ten złożył samorząd rolniczy (pisaliśmy o tym tutaj), wskazując, iż cena mleka obniżyła się o około 0,5 do 1 zł za litr. W tej sytuacji jego zdaniem konieczne jest wzmocnienie producentów mleka, ponieważ spadek cen grozi bankructwem gospodarstw hodowlanych i likwidacją produkcji w tym sektorze.

mlekpol, dostawcy mleka, nieuczciwe praktyki, uokik, kontrola

UOKiK zobowiązał Mlekpol do zaprzestania nieuczciwych praktyk wobec dostawców mleka

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania nieuczciwych praktyk wobec dostawców mleka - poinformował UOKiK. Chodzi m.in. o zmianę cennika bez zgody dostawcy czy...

Jeszcze niższe ceny w innych krajach

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podkreśla w odpowiedzi, że lata 2021-2022 to okres wzrostów średniej ceny skupu mleka. Pomiędzy styczniem 2021 r. a grudniem 2022 r. zwiększyła się ona w UE-27 z 34,87 EUR/100kg do 58,25 EUR/100kg (+67 proc.), podczas gdy w Polsce wzrosła z 149,29 zł/100kg do 277,93 zł/100kg (+86 proc.). Jednakże obserwowane od połowy 2022 r. spadki cen zbytu przetworów mlecznych na rynkach światowych i unijnym spowodowały, że w 2023 r. nastąpiło odwrócenie tej tendencji. W styczniu 2023 r. średnia cena skupu mleka w UE wyniosła 55,74 EUR/100kg (-4,3 proc. m/m), obniżając się do kwietnia br. do poziomu 47,55 EUR/100kg (+2,9 proc. r/r). W ślad za tym trendem, także w Polsce od stycznia 2023 r. ceny skupu mleka spadają.

„W porównaniu z historycznie wysoką ceną skupu mleka w Polsce w grudniu 2022 r., która w przeliczeniu na euro wyniosła 59,39 EUR/100kg i była wyższa od średniej unijnej, krajowa cena skupu mleka w kwietniu br. obniżyła się o 21,3 proc. do poziomu 46,72 EUR/100kg” – wskazuje Bartosik.

Jednocześnie zwraca uwagę, że niższe niż w Polsce ceny za mleko w skupie w kwietniu 2023 r. odnotowano na: Łotwie (34,72 EUR/100kg), Litwie (37,92 EUR/100kg), w Irlandii (41,76 EUR/100kg), Belgii (43,61 EUR/100kg), Bułgarii (43,63 EUR/100kg), Niderlandach (44,75 EUR/100kg), Niemczech (46,54 EUR/100kg), Słowenii (46,08 EUR/100kg) oraz na Słowacji (46,31 EUR/100kg).

Martin Ziaja, produkcja mleka, cena mleka, gospodarstwo mleczne, Ukraina, artykuły mleczarskie, krowy mleczne, hodowcy

Duże i niezależne gospodarstwa mleczne są przyszłością

Duże i silne gospodarstwa mleczne np. 50 krów plus, które zapewnią stabilne dochody i niezależność finansową od wszelakich zasiłków z budżetu państwa, mogą być przyszłością sektora mleczarskiego. - Komisarz Wojciechowski,...

To nie kryzys, a… korekta na rynku

„Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) 20 marca 2023 r. Komisja wskazała, że ceny spadły z rekordowo wysokiego poziomu, nie powinno się zatem mówić o kryzysie, ale korekcie sytuacji rynkowej. Jednocześnie Komisja zapowiedziała kontynuację monitorowania sytuacji i reakcję jeśli będzie ona wymagana. Z kolei na posiedzeniu AGRIFISH 30 maja 2023 r. Komisja odnotowała dalszy spadek ceny skupu surowca mlecznego. KE podkreśliła jednocześnie, że nadal jest ona wysoka, choć w niektórych państwach członkowskich cena ta jest wyraźnie niższa od średniej unijnej.

Należy również zauważyć, że w związku z bieżącą sytuacją na rynkach rolnych w UE, w trakcie posiedzenia AGRIFISH w dniach 26-27 czerwca 2023 r., Komisja Europejska omówiła zawartość drugiego pakietu pomocowego w wysokości 100 mln EUR przeznaczonego dla pięciu państw członkowskich sąsiadujących z Ukrainą, w tym Polski” – zaznaczył wiceszef resortu rolnictwa.

W dalszej części obszernej odpowiedzi (w całości jest ona tutaj) Ryszard Bartosik wylicza różne formy pomocy, która trafiała, trafia lub będzie dostępna w niedalekiej przyszłości dla rolników, w tym hodowców bydła mlecznego.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu