Chcesz inwestować w lasy, złóż wniosek o wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-11-2021,9:15 Aktualizacja: 23-11-2021,9:18
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. O dofinansowanie można występować do końca roku.

Jak przekazała ARiMR w informacji, dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku 11-60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

uzupełniająca płatność podstawowa, dochody rolników, resort rolnictwa, Ocena Skutków Regulacji

Dochody rolników będą wyższe dzięki przywróceniu tej płatności

Przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej dla rolników zakłada ministerstwo rolnictwa w projekcie zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ma to podnieść dochody rolników. Koszt...

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są inwestycje i można je otrzymać m.in. na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie - gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat lub dolesienie luk w drzewostanie - gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat - podano.

Pomoc ma być też przyznawana na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu - gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat; założenie remizy - wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat.

Dofinansowanie obejmuje też "czyszczenie późne - cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat" czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, GUS, IERiGŻ

Ubezpieczenia upraw i zwierząt. Sprawdź nowe sumy maksymalne

W konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. I tak, w przyszłym roku maksymalne sumy...

"W obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego - tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe" - zaznaczyła ARiMR.

Jak wskazała, wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. "Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 proc." - przekazano.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać też za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Pomoc dostępna w ramach "Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 - dodano.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt