Wylesienie Ziemi wciąż postępuje. Dane są alarmujące

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2022,8:00 Aktualizacja: 25-03-2022,10:11
A A A

Co 2 sekundy z powierzchni Ziemi znika las wielkości obszaru boiska do piłki nożnej, a od 1990 r. świat stracił lasy, które miałyby powierzchnię większą niż Indie - zwracają uwagę ekolodzy jak i Lasy Państwowe.

Koalicja Klimatyczna wskazuje, że w ostatnich dziesięcioleciach lasy były karczowane i degradowane w coraz szybszym tempie, głównie z powodu ekspansji rolnictwa, nielegalnego lub niezrównoważonego pozyskiwania drewna oraz w wyniku działań przemysłu górniczego.

Lasy Państwowe, zalesianie, grunty rolne niskiej jakości, Edward Siarka

Lasy Państwowe skupują słabe ziemie rolne

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów do zalesień - m.in. gruntów rolnych najniższych klas jakości. W ten sposób chcą realizować Krajowy Plan Zwiększania Lesistości, którego założeniem jest...

Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego - organizacji wchodzącej w skład Koalicji Klimatycznej alarmuje, że co dwie sekundy z powierzchni Ziemi znika las wielkości obszaru pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

- To ogromna skala, która zamiast maleć, dalej rośnie. Ekspansja rolnictwa odpowiada aż za 80 proc. globalnego wylesiania. Bezcenne lasy są karczowane i wypalane m.in. w celu uzyskania kolejnych terenów pod hodowlę bydła oraz uprawę paszy dla zwierząt. Konsumpcja w UE towarów takich jak soja (głównie wykorzystywana do karmienia zwierząt gospodarskich), olej palmowy, wołowina, kauczuk i kakao, a także pozyskiwanie drewna dla przemysłu, przyczyniają się do wylesiania nawet w odległych geograficznie obszarach świata - wyjaśniła.

Ekspertka przekonuje, że w związku z tym Unia Europejska powinna ograniczyć negatywny wpływ na utratę lasów na świecie, wprowadzając ambitne przepisy.

lasy prywatne, Lasy Państwowe, Józef Kubica, Lena Wyderkowska

Prywatne lasy będą objęte kolejnymi planami

Niemal co trzeci hektar lasów prywatnych posiada dokument sfinansowany z programu wsparcia w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu. Po raz szósty pomocy w tym celu udzielą Lasy Państwowe. Państwowy leśny...

Ekolodzy alarmują, że konsumpcja w UE produktów przyczyniających się do dewastacji lasów odpowiada za 16 proc. wylesiania lasów tropikalnych. Porównano to z liczbą Europejczyków, którzy stanowią 6 proc. globalnej populacji.

Dane dotyczące lasów w Polsce przedstawiły Lasy Państwowe. Jak wskazują, grunty leśne w Polsce zajmują ponad 9,2 mln ha co stanowi niemal 30 proc. kraju.

Zauważono, że od 2009 do 2019 roku powierzchnia lasów w Polsce zwiększyła się o 50,2 tys. ha do 7,15 mln ha. Wzrósł też średni wiek lasów z 57 do 60 lat. O niecałe 3 proc. (do 14 proc.) zwiększyła się też liczba ponad 100-letnich drzew. W Polsce dominują lasy iglaste, a w ciągu dekady udział gatunków liściastych nieznacznie się zwiększył (z 27,8 do 29,9 proc.).

Lasy Państwowe dodały, że sektor leśny na świecie generuje 33 miliony miejsc pracy, a produkty z lasów używane są przez miliardy ludzi. W przypadku Polski w sektorze drzewnym zatrudnionych jest pół miliona osób i generuje on 2,3 proc. krajowego PKB.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu