Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS przedłużony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-02-2022,13:05 Aktualizacja: 02-02-2022,13:11
A A A

Od 1 do 27 lutego ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

"Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do 27 lutego" - napisano w uzasadnieniu.

KRUS, podatek od towarów i usług, działalność pozarolnicza, ubezpieczenie społeczne rolników

Składki na ubezpieczenie dla VAT-owców. KRUS precyzuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje dodatkowe dla rolników, będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT). KRUS zastrzega, że przepisy, które od dnia 1 stycznia 2022 r. umożliwiły regulowanie...

Świadczenie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat. A także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Według danych KRUS, rozporządzenie dotyczy 165 tys. dzieci do 8 lat oraz 8300 dzieci niepełnosprawnych.

Szacunkowy maksymalny koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego (zakładając, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.) wyniesie ok. 158,4 mln zł.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lutego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj