Z hederem po drodze? Ministerstwo odpowiada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2020,17:40 Aktualizacja: 08-09-2020,17:58
A A A

Grupa posłów zapytała resorty rolnictwa oraz infrastruktury, jakie jest stanowisko ministra w sprawie dopuszczenia kombajnów z zespołem żniwnym po drogach gminnych i powiatowych podczas żniw.

W odpowiedzi udzielonej przez Rafała Webera, wiceministra infrastruktury próżno doszukiwać się opinii na ten temat. Są natomiast wskazane przepisy prawne.

kombajn na autostradzie, śląskie, policja, A1

Kombajnem wyjechał na autostradę

Mocno zaskoczeni byli śląscy policjanci, gdy na częstochowskim odcinku autostrady A1 zauważyli podróżujący tamtędy kombajn zbożowy. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Gdy jeden z patroli z Komisariatu Autostradowego Policji z...

Polityk podkreśla, że w przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to zgodnie z art. 64b ustawy Prawo o ruchu drogowym możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego.

Natomiast w przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej nie spełnia warunków wynikających z Prawa o ruchu drogowym oraz wspomnianego rozporządzenia (np. kombajn zbożowy z zamontowanym hederem), to w myśl przepisów art. 71 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

jazda kombajnami, heder, KMP w mławie, żniwa

Heder i inne problemy. Specjalne przepisy na żniwa?

Czy rolnicy powinni móc jeździć podczas żniw bez konieczności demontowania hederów? Czy powinien powstać specjalny pakiet przepisów "żniwnych", ułatwiających w tym okresie poruszanie się maszynami? Tak jak w...

"Zezwolenie kategorii II (zgodnie art. 64b ustawy Prawo o ruchu drogowym) jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie kategorii II wydaje starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie kategorii II wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd (np. rolnika). Do wniosku podmiot ten dołącza dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia" - wylicza wiceszef resortu infrastruktury.

Przepisy rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 28 marca 2012 r. wskazują, że wysokość opłaty za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi 100 zł (par 1 pkt. 2 rozporządzenia).

"Starosta wydaje zezwolenie kategorii II na blankiecie zezwolenia kategorii II, na okres 12 miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd (np. rolnika) oraz pojazd, którym będzie wykonywany przejazd. W przedmiotowej kwestii zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (np. kombajnu zbożowego) należy wskazać również, że zgodnie z przepisami art. 64 ust. 3 i załącznikiem nr 1 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie kategorii II uprawnia wskazany w nim pojazd nienormatywny do ruchu po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj