Wójt ma problemy. Na działkach miała być rekreacja, a były uprawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2021,11:10 Aktualizacja: 10-03-2021,13:34
A A A

Sprawa naliczenia przez byłą Agencję Nieruchomości Rolnych kary umownej gminie Pszczew (woj. lubuskie) z tytułu niezagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem przekazanych działek, trafiła pod lupę Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Poznaniu od 22 września do 16 grudnia 2020 r. prowadził analizę przedkontrolną w tej kwestii.

handel olejami roślinnymi, cba, oszustwa podatkowe

Oszukiwali na handlu olejami roślinnymi. Wielka akcja CBA

Bydgoska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która miała się zajmować oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Zatrzymano 12...

Stwierdzono, że w 2005 r. Agencja przekazała nieodpłatnie gminie Pszczew dwie nieruchomości położone na jej terenie, z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren usług rekreacyjnych i turystycznych oraz pod infrastrukturę komunalną i zieleń izolacyjną. Działki miały zostać zagospodarowane w ciągu 10 lat.

"ANR w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach 2008-2015 stwierdziła, że gmina nie wywiązała się z nałożonego umową obowiązku zagospodarowania nieruchomości. Były użytkowane niezgodnie z umową - przez osoby trzecie, początkowo w ramach umów dzierżawy, a później w ramach bezumownego korzystania, w celach rolniczych. Poskutkowało to naliczeniem przez ANR kary umownej w wysokości 2 mln 162 tys. 373,39 zł" - przekazał Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Według ustaleń agentów, osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości był wójt gminy Pszczew sprawujący urząd w latach 1998-2018.

"W oparciu o wyniki zakończonej analizy przedkontrolnej, CBA 18 lutego 2021 r. skierowało do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wójta, który swoim postępowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 231 par. 1 k.k., tj. nie dopełnił swoich obowiązków, działając na szkodę zarządzanej przez siebie gminy" - poinformowało CBA.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!