Wiosenne ożywienie w rolnictwie słabsze niż zwykle

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2018,13:05 Aktualizacja: 06-06-2018,13:17
A A A

W drugim kwartale 2018 roku poprawiła się nieznacznie koniunktura w polskim rolnictwie. Wartość wskaźnika IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się z -3,1 pkt. do -1,7 pkt.

Wzrost wartości IRGAGR jest skutkiem zwiększenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury - o 3,4 pkt. z -10,4 pkt. do -7,0 pkt. - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

dopłaty, pieniądze, rolnictwo, WPR, wspólna plityka rolna, budżet UE

Znaczące cięcia w unijnym budżecie. Polscy rolnicy dostaną po kieszeni

Komisja Europejska zaproponowała w piątek nowy, zmniejszony budżet dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W jego ramach Polska miałaby otrzymać ok. 1 proc. mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i ok. 25 proc. mniej na fundusz...

Pogorszyły się natomiast nastroje rolników. Wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, spadła o 2,5 pkt. z +11,5 do +9,0 pkt. Wartości wskaźnika IRGAGR jak i jego składników są niższe niż przed rokiem odpowiednio o 1,1, 0,9 i 1,4 pkt.

Roczne przyrosty wszystkich tych wielkości są również niższe niż w drugim kwartale 2017 r. Poprawa koniunktury jest więc efektem sezonowym, krótkotrwałym, zaś spadkowa tendencja średniookresowa (wyrażająca się w przebiegu składowej cyklicznej IRGAGR) utrwala się.

Rolnicy przewidują, że ich przychody w kolejnym kwartale wzrosną, co wzmocni efekt sezonowy.

Biorąc jednak pod uwagę, że echo ubiegłorocznego nadzwyczajnego przypływu optymizmu wśród gospodarstw rolnych przeminęło, nie należy raczej spodziewać się, by owa tendencja średniookresowa odwróciła się.

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, arimr, kowr, rada ministrów

KOWR zagwarantuje spłatę bankowych kredytów

Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych, w tym gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przewiduje projekt ustawy przyjętej we wtorek przez rząd. Rada Ministrów...

Świadczą o tym zresztą odpowiedzi rolników na pytania ankiety. Wprawdzie zwiększyły się przychody z produkcji, lecz zarazem zmniejszyły się oszczędności gospodarstw i wzrosło ich zadłużenie.

Rośnie niechęć do finansowania produkcji rolnej z kredytu, zmniejsza się natomiast jej udział w przeznaczeniu dopłat bezpośrednich.

Wzrosły zakupy nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, jednak w dół poleciały wydatki na nabycie pasz treściwych oraz inwestycje w maszyny, urządzenia i infrastrukturę.

Obecna sytuacja w polskim rolnictwie nie jest więc typowa dla tej pory roku - wiosenne ożywienie jest słabsze niż zwykle.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!