Wieś nadal mało atrakcyjna dla kobiet. Brakuje żon dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-03-2019,20:20 Aktualizacja: 12-03-2019,17:35
A A A

Jak wynika z trzeciego etapu monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW), opublikowanego jesienią 2018 roku, na 100 mężczyzn zamieszkujących obszary wiejskie przypada średnio tylko 91 kobiet.

Sytuacja ta nie zmienia się od wyników pierwszego etapu badania z 2014 roku i jest efektem m.in. migracji wewnętrznych, które, jak podkreślają autorzy badania MROW, są cichym moderatorem zmian na polskiej wsi.

Jak podkreśla dr hab. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i jednocześnie kierownik projektu, to właśnie migracje wewnętrzne, w których uczestniczą głównie ludzie młodzi, dobrze wykształceni, zaradni i przedsiębiorczy, mają największy wpływ na to, jak zmieniła się polska wieś w ostatnich latach.

Closing the Crop Gap - Kobiety na Roli, kobiety w rolnictwie, agrobiznes, pepsico

Kobiety pracujące w rolnictwie nadal mają pod górkę

Ruszyła międzynarodowa kampania firmy PepsiCo oraz organizacji non-profit CARE, która zwraca uwagę na problem nierównych szans kobiet w rolnictwie. W kampanii uczestniczy polska rolniczka - Bożena Sierańska. Kampania "Closing the...

Migracje wpływają nie tylko na zmiany zaludnienia, ale również na struktury demograficzne. Te z kolei kształtują podażową stronę rynku pracy oraz potrzeby w zakresie usług publicznych.

Gdy na wsi pozostają osoby starsze, popyt na pracę poza rolnictwem jest niski. Dotyczy to przede wszystkim obszarów położonych z dala od większych miast, gdzie regionalnie występują trudności w rozwoju funkcji pozarolniczych.

Wyniki trzeciego etapu MROW potwierdzają także, że tradycyjna, rolnicza wieś nie jest atrakcyjnym miejscem życia i pracy, szczególnie dla młodych kobiet. Tylko w 12 proc. polskich gmin młode kobiety (w wieku 25-34 lat) przeważają liczebnie nad mężczyznami.

Są to w większości gminy podmiejskie, głównie w sąsiedztwie Warszawy, Poznania czy Trójmiasta oraz takie, z których młodzi mężczyźni emigrowali za pracą za granicę (np. wschodnia Opolszczyzna).

dolnośląska izba rolnica, izby rolniczy, skargi na rolników, piotr szałas

Przeprowadzili się na wieś, a teraz donoszą na rolników

Mieszkańcy miast, którzy uciekają na wieś często zapominają, że tam też toczy się życie. Donoszą na rolników, że hałasują. Ci proponują, by przybysze z aglomeracji podpisywali oświadczenia, że akceptują wiejskie zwyczaje.   ...
Natomiast najmniej młodych kobiet zamieszkuje na terenach Polski wschodniej i centralnej oraz tzw. obszarach popegeerowskich.

- Wśród osób migrujących, kobiety z reguły przeważały i przeważają nad mężczyznami. Zjawisko to często określane jako "brak potencjalnych żon dla rolników" i dotyczy grup mieszkańców w wieku od 25 do 34 lat. Jest ono powodowane nie tylko poszukiwaniem pracy, ale także tym, że lokalne społeczności, szczególnie te składające się z osób starszych i słabo wykształconych, często mniej chętnych wobec wprowadzanych innowacji, przestają być dla młodych osób atrakcyjnym miejscem do realizacji aspiracji życiowych - podkreśla Monika Stanny.

Jedną z konsekwencji migracji, którą wskazują autorzy badania MROW, jest zauważalne zmniejszanie się liczby ludności na niektórych obszarach kraju. Przed największym zagrożeniem stoją obecnie województwa wschodnie i centralne, gdzie już teraz zamieszkuje największa liczba ludności najstarszej demograficznie, ale także województwa opolskie i śląskie, w których znaczna liczba mieszkańców z podwójnym obywatelstwem decyduje się na stałą emigrację poza granice Polski.

pks, transport publiczny, komunikacja autobusowa, Piotr Rachwalski, Michał Wolański

Wykluczeni transportowo. Do co piątej wsi nie dociera transport publiczny

Prawie 14 milionów Polaków jest wykluczonych transportowo, a do 20 proc. wsi nie dociera żaden transport publiczny. Mieszkańcy mają problemy z dojazdem do pracy, szkół, czy lekarzy. PiS obiecuje odbudowę połączeń autobusowych,...
Lokalnie problem ten dotyka głównie te samorządy gminne, które położone są wzdłuż granic wojewódzkich, często peryferyjnie wobec głównych ośrodków regionalnych. Bariera odległości jest zatem tym czynnikiem, który sprzyja wyludnianiu się wsi.

Według MROW 2018 tylko w okresie ostatnich 5 lat odsetek osób w wieku poprodukcyjnym na polskiej wsi zwiększył się o 1 punkt procentowy (z 16 do 17 proc.). Najbardziej niekorzystna sytuacja panuje w gminach położonych na styku granic województw wschodniej i centralnej Polski, gdzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym stanowi aż 1/3 całej populacji, a w niektórych gminach na Podlasiu odsetek ten przekroczył już 40 proc. (m.in. w powiatach hajnowskim i bielskim).

"Najmłodsze" wsie w Polsce są w Wielkopolsce i na Kaszubach (m.in. powiaty poznański i wejherowski); tu z kolei na jednego dziadka przypada nawet dwoje wnucząt. Mimo aktualnie korzystnej struktury wieku ludności, tempo starzenia się społeczeństwa w Polsce zachodniej jest nawet wyższe niż na wschodzie kraju, co może być problemem tych rejonów w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.

koła gospodyń wiejskich, rada ministrów, aktywizacja obszarów wiejskich, mateusz morawiecki, zabrodzie, mazowsze

Premier ponownie wśród gospodyń wiejskich. To są wspaniałe kobiety

- Koła Gospodyń Wiejskich skupiają kobiety gospodarne i wspaniałe, które pokazują nam jak dbać o naszą tradycję, kulturę i staropolską kuchnię, ale i o modernizującą się wieś - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z...
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich to zainicjowany w 2012 roku projekt badawczy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Jego celem jest cykliczna obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Badanie MROW obejmuje problematykę demograficzną, a także zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi społeczeństwa oraz z aktywnością społeczną. Badaniem MROW są objęte wszystkie 2173 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w Polsce.

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich jest dostępny na stronie Fundacji EFRWP oraz IRWiR PAN.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement