Większość rolników korzysta z maszyn spoza własnego gospodarstwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2021,9:20 Aktualizacja: 02-12-2021,9:28
A A A

Parki maszynowe w większości polskich gospodarstw nie są na tyle kompletne, by wystarczyły do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac. Rolnicy powszechnie korzystają z maszyn pożyczonych oraz firm usługowych.

W dokumencie "Rolnictwo w 2020 r." Główny Urząd Statystyczny ocenia, że zmiany zachodzące w strukturze użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów oraz coraz częstsze korzystanie z maszyn będących własnością innych gospodarstw, spółdzielni lub firm usługowych wpływają na poziom wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze.

rejestracja ciągników i przyczep, PIGMiUR, RPT, Rolniczy Przeglad Techniczny

Ciągniki i przyczepy wciąż się dobrze sprzedają. Dobre nastroje w branży

1188 nowych ciągników oraz 607 nowych przyczep rolniczych zarejestrowano w październiku. Wśród przedsiębiorców nadal panują dobre nastroje dotyczące obecnej i przyszłej koniunktury w branży. Jak podaje Polska Izba Gospodarcza...

"W 2020 r. odsetek gospodarstw, w których użytkownicy zadeklarowali korzystanie z maszyn będących własnością innych gospodarstw, spółdzielni lub firm usługowych wyniósł ok. 70 proc." - wskazuje GUS.

Ma to zapewne związek z wieloma czynnikami, jak większe potrzeby sprzętowe do obsługi zwiększonego areału (np. poprzez formalne i nieformalne dzierżawy) czy koszty zakupu maszyn (w kontraście do kondycji finansowej gospodarstw).

Jednocześnie sami rolnicy podkreślają, że wymienne pożyczanie sobie maszyn, zwłaszcza w okresie spiętrzenia prac polowych, to na wsi wieloletnia tradycja. Korzystanie z profesjonalnych usług rolniczych także wydaje się być coraz częściej oceniane przez gospodarzy pozytywnie.

Wracając do zestawienia GUS, przypomniano tam, że w przeprowadzonym w 2020 r. Powszechnym Spisie Rolnym naliczono 1448,1 tys. ciągników rolniczych. Udział gospodarstw z traktorami w ogólnej liczbie gospodarstw wynosił ok. 67 proc. i zwiększał się wraz ze wzrostem powierzchni użytkowanych gruntów od ok. 30 proc. w grupie podmiotów do 1 ha UR włącznie do blisko 90 proc. w gospodarstwach o powierzchni powyżej 10 ha UR. Przeciętnie w każdym gospodarstwie rolnym znajdował się jeden ciągnik.

John Deere 6R 185

John Deere z nową serią 6R

Amerykański producent z logo skaczącego jelenia zaprezentował dzisiaj zmodernizowaną rodzinę 6R. Pojawiły się przy okazji także nowe modele, m.in. mocniejszy kompaktowy czterocylindrowiec. Nowym ciągnikom przyjrzymy się dokładniej już niedługo, a...

"Biorąc pod uwagę powierzchnię użytkowanych gruntów, w gospodarstwach mniejszych obszarowo (do 15 ha UR) przypadało średnio od 38 do 166 ciągników na 100 gospodarstw, ale w gospodarstwach powyżej 15 ha UR wykorzystywano już więcej niż 2 ciągniki. Ciągniki o mocy od 15 do 25 kW, od 25 do 40 kW i od 40 kW do 60 kW stanowiły ok. 75 proc. ogólnej liczby ciągników" - podaje GUS.

Średnia powierzchnia przypadająca na 1 ciągnik w 2020 r. wyniosła 10,1 ha użytków rolnych. Jednocześnie nastąpiło duże zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w traktory w ujęciu terytorialnym.

Udział gospodarstw z ciągnikami w ogólnej liczbie w województwie kształtował się od ok. 55 do ok. 73 proc. i najwyższy był w woj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim. Najniższy udział podmiotów z ciągnikami w ogólnej liczbie gospodarstw notowano w województwach: lubuskim (ok. 55 proc.) oraz zachodniopomorskim, śląskim i dolnośląskim (w każdym ok. 58 proc.).

W 2020 r. spisano ponadto: 167,1 tys. kombajnów zbożowych, 10,5 tys. kombajnów buraczanych, 59,7 tys. kombajnów ziemniaczanych, 3,7 tys. silosokombajnów oraz 462,3 tys. opryskiwaczy polowych i 51,8 tys. opryskiwaczy sadowniczych.
 

Poleć
Udostępnij