W Polsce spotykają się populacje dzików z wielu obszarów Europy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-05-2021,14:20 Aktualizacja: 17-05-2021,14:23
A A A

Na terenie Polski spotykają się populacje dzików z różnych obszarów Europy - ustalili członkowie międzynarodowego zespołu badawczego, w tym naukowcy z Polski.

W badania zaangażowani byli naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży i z Collegium Medicum UMK w Toruniu, a także z ośrodków naukowych Czech, Węgier, Białorusi, Rumunii i Ukrainy. Ich wyniki opublikowano w "Scientific Reports".

bioasekuracja, dziki, asf, wielkopolskie, asf w powiecie szamotulskim

Pierwszy przypadek ASF u dzika w tym powiecie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach (Wielkopolskie) poinformował o stwierdzeniu pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu. Służby weterynaryjne wyznaczyły obszar skażony ASF. Obszar skażony afrykańskim pomorem...

Dzik jest jednym z najliczniejszych i najbardziej rozpowszechnionych gatunków ssaków kopytnych w Europie. Zasiedla bardzo zróżnicowane siedliska i potrafi przystosować się do życia w rozmaitych warunkach środowiskowych.

Jego pochodzenie i zmienność genetyczna na obszarze środkowo-wschodniej części kontynentu jest jednak słabo poznana. Dotychczasowe badania pokazywały, że struktura genetyczna gatunku na znacznym obszarze Europy jest panmiktyczna, czyli mało zróżnicowana.

Jedynie dziki zamieszkujące obszar Włoch i Dagestanu wyraźnie różniły się genetycznie od zamieszkujących pozostałe obszary kontynentu - przypominają naukowcy. Ich nowe badania, z wykorzystaniem bardziej dokładnych danych genetycznych, wskazują na większe zróżnicowanie dzików na obszarze Europy.

Naukowcy ustalili to dzięki przebadaniu 101 sekwencji mitochondrialnego DNA (mtDNA) i ponad 500 sekwencji regionu kontrolnego mtDNA dzików z obszarów Europy Centralnej i Wschodniej.

ASF, padłe dziki w lasach, wirus ASF, przypadki choroby, bioasekuracja,

Tam padłe dziki są pozostawiane w lasach?

Od dłuższego czasu Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymuje informacje o dużej ilości padniętych dzików znajdowanych w lasach, graniczących z powiatem wolsztyńskim. Zwierzęta są pozostawiane w lesie i nikt się nimi nie interesuje.   Walka z...

Materiał zebrany do badań pochodził z okresu sprzed epidemii ASF, która obecnie spowodowała znaczny spadek liczebności gatunku w Europie. Uzyskane dane zostały porównane z sekwencjami mtDNA dzików z innych obszarów.

Na terenie całego kontynentu występuje pięć głównych kladów (linii) mtDNA, z których trzy tworzą strefę kontaktu na obszarze Polski. Dwa zamieszkują obszar Europy zachodniej, południowo-zachodniej i środkowej, a zasięg trzeciego, najliczniejszego i najbardziej zróżnicowanego genetycznie, obejmuje centralną, wschodnią i południowo-wschodnią część kontynentu.

Dwa pozostałe klady mają bardzo ograniczony zasięg występowania, jeden zamieszkuje obszar Włoch, a drugi Bałkany - informują autorzy badań.

Naukowcy wykazali, że większość dzików na obszarze naszego kraju pochodzi z Europy wschodniej i południowo-wschodniej, a największe zróżnicowanie genetyczne odnotowano na terenie północnej, zachodniej i centralnej Polski tj. w strefie kontaktu trzech kladów mtDNA dzików.

Przez obszar naszego kraju przebiega wschodnia granica zasięgu dwóch kladów mtDNA pochodzących z obszarów Europy zachodniej i południowo-zachodniej.

Rozmieszczenie linii mtDNA dzików na badanym obszarze ma prawdopodobnie związek z kierunkami, z których zasiedliły Europę po ustąpieniu lodowca w okresie postglacjalnym - sugerują naukowcy.

Dalsze badania wykażą, czy i jaki wpływ na zróżnicowanie genetyczne dzików będzie miał wpływ obecny spadek liczebności tego gatunku spowodowany epidemią ASF - zapowiadają badacze.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement