Uwaga, ważna zmiana! Na to paliwo potrzebna będzie rejestracja

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-08-2020,14:50 Aktualizacja: 28-08-2020,14:54
A A A

Od początku września nie będzie już możliwości sprzedaży i zakupu - wykorzystywanego szeroko m.in. w gospodarstwach rolnych - oleju opałowego bez rejestracji w urzędzie skarbowym.

Obowiązek rejestracji wszystkich uczestników obrotu paliwami opałowymi wprowadzany jest - jak podkreślają władze skarbowe - z uwagi na potrzebę uszczelnienia szeroko rozumianego rynku paliw ciekłych i objęcie go systemem monitorowania.

Krajowa Administracja Skarbowa, przejście graniczne w Chyżnem, olej napędowy

Olej napędowy nie wjechał do Polski

Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała na przejściu granicznym w Chyżnem, transport 28 tysięcy litrów oleju napędowego. Transport nie był zgłoszony w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT), a towar był...

Popularna "opałówka" nadal jest używana do ogrzewania wielu obiektów, w tym w gospodarstwach rolnych. Inna sprawa, że władze zakładają ponadto wyeliminowanie poprzez restrykcje przy obrocie olejem opałowym wykorzystywania go jako paliwa napędowego w starszego rodzaju pojazdach - przede wszystkim ciężarówkach czy maszynach rolniczych.

To, że ten proceder nadal ma miejsce, wykazują kontrole zbiorników pojazdów prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Od przełomu sierpnia i września ma się sporo zmienić.

"Przypominamy, że 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów
grzewczych. Do tego dnia podmioty te zobowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców)" - wskazuje KAS.

zwrot akcyzy za olej napędowy, olej napędowy, produkcja rolna, wsparcie dla rolnictwa

Znamy proponowaną stawkę zwrotu akcyzy za olej napędowy w 2020 roku

Stawka zwrotu akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej w 2020 r. ma wynosić 1 zł za litr - określa opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument został został...

Jak podkreśla, bez zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej (AKC-PR/U) nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych lub ich zakup, ponieważ sprzedający musi wówczas odmówić dostarczenia tych wyrobów. Co istotne, obowiązek ten obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rejestracji dla potrzeb obrotu lub zużycia paliw opałowych można dokonać:

  • elektronicznie za pomocą Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) albo Portalu Podatkowego (tylko osoby fizyczne)
  • w formie papierowej poprzez złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego

"W przypadku podmiotów, które rozpoczęły proces rejestracji elektronicznej, ale nie podpisały wniosku AKC-RU podpisem kwalifikowanym, podpisem celnym, profilem zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi (kwotą przychodu z zeznania PIT za 2018 rok), w celu dokończenia rejestracji konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości we właściwym urzędzie skarbowym. Autoryzacji takiej należy dokonać w terminie 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku AKC-RU" - wyjaśnia KAS.

Prawidłowa rejestracja kończy się otrzymaniem potwierdzenia rejestracji uproszczonej. Zaś w przypadku braku możliwości kontynuowania rozpoczętego procesu rejestracji, niezbędne jest ponowne dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego.

Tym samym od 1 września nie będzie możliwa sprzedaż lub nabycie paliw opałowych przez podmioty niezarejestrowane.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!