Ustawy o wyrobie napojów spirytusowych do zmiany. Rząd "klepnął" projekt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-07-2022,9:20 Aktualizacja: 07-07-2022,10:00
A A A

Nowy projekt ustawy ma m.in. na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących prowadzenia kontroli, która związana jest ze spełnianiem wymagań przez napoje spirytusowe.

Chodzi o przyjęty właśnie przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw.

Mali producenci napojów alkoholowych, Ustawa o podatku akcyzowym, Andrzej Duda

Mali producenci napojów alkoholowych zapłacą niższą akcyzę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Przewiduje m.in. preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych, polegające na obniżce stawki akcyzy na ich wyroby o połowę w stosunku do...

Dokument został przedłożony przez ministra rolnictwa. Według autorów projektu najważniejsze zawarte w nim rozwiązania to:

  • określenie trybu prowadzenia kontroli dotyczącej spełniania wymagań przez napoje spirytusowe zgodnie z unijnymi przepisami
  • wdrożenie zasad nadzoru nad procesem leżakowania napojów spirytusowych, w których opisie, prezentacji lub etykietowaniu umieszczone są informacje o okresie leżakowania (dojrzewania). Nadzór nad leżakowaniem sprawować będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Dzięki temu konsumenci będą mieć pewność, że zakupiony napój spirytusowy, np. whisky lub okowita, faktycznie dojrzewał np. przez 5 lub 10 lat, zgodnie z informacją na etykiecie wyrobu podaną przez producenta
  • przejęcie przez dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od ministra rolnictwa prowadzenia: rejestru działalności dotyczącej wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, rejestru podmiotów wykonujących działalność związaną z wyrobem i przetwarzaniem alkoholu etylowego oraz rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Rozwiązanie to pozwoli na:

nalewki, produkcja okowit, produkcja destylatu, jan krzysztof ardanowski, legalizacja produkcji nalewek

Minister chce zalegalizować produkcję nalewek, okowit i destylatu

- Będę dążył do zalegalizowania w Polsce produkcji okowit, nalewek i destylatów - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Chodzi o produkcję wysokiej jakości alkoholu na niewielką skalę. Polityk mówił, że w Polsce...

  • efektywniejsze prace związane z rozwojem rynku wina i wyrobów alkoholowych oraz lepszą współpracę z organizacjami zrzeszającymi producentów wyrobów winiarskich, piwa, napojów spirytusowych oraz alkoholu etylowego
  • rozszerzenie zakresu stosowania rejestru producentów wyrobów tytoniowych o nowatorskie wyroby tytoniowe, w tym o wyroby tytoniowe do podgrzewania
  • zaostrzenie kar za nielegalną produkcję i przetwarzanie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 60 dniach.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj