Tysiące ton żywności trafiają do potrzebujących

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2018,12:10 Aktualizacja: 18-05-2018,12:25
A A A

21 produktów żywnościowych, 13 wykonawców dostarczających produkty w ilości około 69 tys. ton/mln l o łącznej wartości 340,5 mln zł. To liczby realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017.

Do sierpnia 2017 roku funkcję beneficjenta i Instytucji Pośredniczącej w programie pełniła Agencja Rynku Rolnego. Od 1 września 2017 r. realizację zadań kontynuuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który m.in. prowadzi rozliczenia umów na dostawy artykułów spożywczych do organizacji partnerskich i płatności na rzecz wykonawców.

podwójne standardy żywności, kontrola żywności, Viera Jourova, bezpieczeństwo żywności, producenci żywności

Standardy żywności muszą być równe

Bułgarska prezydencja w Radzie UE rozpoczęła negocjacje w sprawie wyrównania standardów żywności w UE - poinformowała Viera Jourova, unijna komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia. Porozumienie...

Ministerstwo rolnictwa informuje na swojej stronie, że na zakup żywności w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2017 przeznaczono ponad 354 mln zł. ARR przeprowadziła pierwsze postępowanie przetargowe na dostawy 19 artykułów spożywczych.

Zostało rozstrzygnięte we wszystkich zadaniach częściowych na ponad 67 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 319,9 mln zł. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w sierpniu 2017 r.

Dostawy z tego postępowania rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. i potrwają do końca maja br., z wyjątkiem dostaw sera podpuszczkowego dojrzewającego, które rozpoczęły się od listopada 2017 r. i zakończyły się w marcu.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i krajowych pieniędzy. Budżet na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln euro - z tego 473,4 mln pochodzi z budżetu UE, a 83,5 mln z krajowego.

Instytucją Zarządzającą w programie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast KOWR jest beneficjentem i Instytucją Pośredniczącą.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj