Szara strefa wciąż ma się dobrze na rynku paliw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2017,13:20 Aktualizacja: 05-07-2017,13:35
A A A

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przeciwdziałanie szarej strefie na rynku paliw ciekłych w 2015 i w pierwszej połowie 2016 roku - poinformowała NIK w komunikacie.

Jak informuje izba, w kontrolowanym okresie nie udało się doprowadzić do ograniczenia liczby podmiotów działających w szarej strefie lub dokonujących oszustw podatkowych, chociaż problem został zidentyfikowany już w 2012 r.

szara strefa, nik, najwyższa izba kontroli, gospodarka, rozwój gospodarki, straty budżetu państwa

Szara strefa hamuje rozwój Polski. Państwo traci miliardy

Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy w gospodarce jest wyższy od...

Według NIK po wprowadzeniu pakietu paliwowego i pakietu energetycznego, co nastąpiło w trzecim kwartale ubiegłego roku, dało się zaobserwować silny wzrost legalnej sprzedaży paliw ciekłych. Przełożyło się to na zwyżkę dochodów budżetowych.

"Rekordowe zyski wykazały też dwie największe spółki sektora paliw ciekłych. Jeśli tendencja utrzyma się w 2017 r. będzie świadczyło o tym, że walka z szarą strefą w sektorze paliwowym staje się skuteczniejsza" - czytamy w komunikacie NIK. Izba przypomina, że rynek paliw w Polsce wart jest około 100 mld zł.

Biorąc pod uwagę, że daniny na rzecz państwa stanowią około 50 proc. wartości obrotów, roczne dochody Skarbu Państwa z obrotu paliwami (akcyza, VAT, opłata paliwowa) wynoszą ok. 50 mld zł.

Głównym problemem tej branży jest przestępczość w obrocie paliwami ciekłymi.

opłata paliwowa, ceny benzyny, Fundusz Dróg Samorządowych, Krajowa Federacja Producentów Zbóż

Chcą zwolnić rolników z podwyżki opłaty paliwowej. Są pisma do ministrów

Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wspólnie sprzeciwiają się podwyżce opłaty paliwowej dla rolników. Posłowie PiS przygotowali projekt ustawy...

"Firma doradcza Ernst & Young (EY) oszacowała, że w 2013 r. straty dla budżetu państwa z tytułu wyłudzeń podatku VAT w obrocie olejem napędowym wynosiły od 4,3 do 5,8 mld zł. Z kolei według szacunków firmy doradczej PwC w 2014 r. wyłudzenia VAT w polskiej gospodarce wyniosły niemal 50 mld zł, z czego ponad 20 proc. dotyczyło właśnie obrotu paliwami. Straty z samych tylko nieodprowadzonych podatków od sprzedanych paliw wyniosły w 2014 r. ok. 8 mld zł" - informuje NIK.

W pokontrolnych wnioskach NIK stwierdza, że działalność sektora paliw ciekłych regulowana jest przez bardzo wiele ustaw i innych przepisów prawa. Występują przy tym niespójności w obowiązujących regulacjach, a także rozbieżne definicje dotyczące tych samych elementów.

Izba zwróciła też uwagę na konieczność ujednolicenia regulacji dotyczących kontroli przeprowadzanych przez byłe organy kontroli skarbowej, organy podatkowe i organy celne, a od 1 marca 2017 r. przez Krajową Administrację Skarbową.

Według NIK konieczne jest także wzmocnienie organizacyjne i kadrowe Urzędu Regulacji Energetyki. Należy także zapewnić odpowiednie środki finansowe, które umożliwią realizację nowych zadań URE, w tym określonych w pakiecie paliwowym i pakiecie energetycznym.

Poleć
Udostępnij