Świadczenia emerytalne dla strażaków ratowników OSP

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Sonia Otfinowska PAP, (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-10-2021,13:40 Aktualizacja: 27-10-2021,13:48
A A A

Wprowadzenie świadczenia przysługującego strażakowi ratownikowi OSP z 25-letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP w przypadku mężczyzn oraz 20-letnim stażem w przypadku kobiet zakłada projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów.

Jak podkreślono we wtorkowym komunikacie KPRM, rząd chce poprawić sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych, wzmocnić ich rolę oraz uhonorować wieloletnią i ofiarną służbę strażaków ochotników.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, OSP z terenów wiejskich

Tysiące jednostek OSP z dofinansowaniem z rolniczego funduszu

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, realizując zadanie pn. "Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów...

"Ustawa o OSP to pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania to również wyraz docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności" - wskazano.

Projekt zakłada wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 60 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Projekt zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, które umożliwiała będzie korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów-ochotników.

ochotnicza straż pożarna, osp, Dodatki emerytalne dla druhów i druhen , mswia

Dodatki emerytalne dla druhów i druhen OSP

Wprowadzenie świadczenia przysługującego strażakowi ratownikowi OSP z 25-letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet zakłada projekt ustawy opublikowanej przez resort spraw wewnętrznych i...

Szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać honorowani Krzyżem św. Floriana nadawanym przez prezydenta. Strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują obowiązki, będą mogli ponadto otrzymać specjalne wyróżnienie nadawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej.

W projekcie uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Świadczenia będzie mógł również otrzymać strażak ratownik OSP, który dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie szkodę w mieniu w drodze do siedziby OSP - po zaalarmowaniu przez stanowisko kierowania PSP.

Wnioskować o rekompensatę pieniężną za czas niezdolności do pracy, w którym nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł także ratownik OSP, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, będąc dysponowanym przez PSP do działań lub akcji ratowniczych.

Jak poinformowano, projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement