Susza uniemożliwia siew poplonów? Powiadom ARiMR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-08-2022,11:55 Aktualizacja: 18-08-2022,11:57
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do wniosku Dolnośląskiej Izby Rolniczej o zastosowanie odstępstwa od obowiązku realizacji zobowiązania w postaci poplonów ścierniskowych.

Samorząd rolniczy, przypominając, że 20 sierpnia mija termin siewu poplonów ścierniskowych (które to część rolników zadeklarowało jako elementy proekologiczne (EFA) przy realizacji zazielenienia), zwrócił uwagę na istotną przeszkodę. Chodzi o suszę powodującą, iż wysiew poplonów w wyznaczonym terminie może być utrudniony, a nawet niemożliwy do zrealizowania.

aplikacja suszowa, susza rolnicza, straty z powodu suszy, Lubuska Izba Rolnicza

Podpis wniosku w sprawie suszy wstrzymany? LIR: to kolejny żart z rolników

Czy tak wygląda szacunek dla polskiego rolnika? - pyta Lubuska Izba Rolnicza na wstępie wystąpienia w sprawie działania aplikacji publicznej pn. "Zgłoś szkodę rolniczą". Izba podkreśla, że po wielu interwencjach gospodarzy, samorządu...
W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra podkreśla, że jeżeli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia - w tym wykonania siewu poplonów ścierniskowych w terminie do 20 sierpnia - ze względu na działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (np. suszy, która wystąpiła w jego regionie), powinien powiadomić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Oświadczenie wraz z dowodami należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

"W przypadku potwierdzenia przez kierownika biura powiatowego wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie) nie stosuje się kar administracyjnych. Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą, czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i którego następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności" – przekazuje Ciecióra.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu