Sąd ogłosił upadłość SKOK "Skarbiec"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
01-10-2016,8:35 Aktualizacja: 02-10-2016,8:59
A A A

29 września Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich - poinformowała w piątek w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Skarbiec nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości" - głosi komunikat KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego, knf, skok, skok jaworzno, jaworzno

Zarząd komisaryczny w kolejnej SKOK

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Jaworzno" w Jaworznie. W sumie zarząd komisaryczny wprowadzono dotąd w 16 kasach. Na zarządcę komisarycznego w SKOK...
Komisja informuje zarazem, że wierzyciele SKOK "Skarbiec" będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK "Skarbiec" pod koniec października 2015 r. Z dniem 22 lipca 2016 r. zawiesiła działalność SKOK "Skarbiec" oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

Informowała wtedy, że na koniec maja br. SKOK "Skarbiec" posiadała fundusze własne, według bilansu, w wysokości minus 44,1 mln zł, współczynnik wypłacalności na poziomie minus 81,3 proc. i wykazywała łączną stratę w wysokości 47 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 26,4 tys. członków SKOK "Skarbiec" wynosiły 96,9 mln zł.

Przed tygodniem KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w kolejnej, już 18 spółdzielczej kasie - Bieszczadzkiej SKOK w Sanoku. W sześciu kasach zarząd taki wciąż działa, w siedmiu kasach ogłoszono upadłość, a pięć zostało przejętych przez banki.

Pod koniec czerwca funkcjonowało 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj