Rząd nie dołoży pieniędzy do ubezpieczenia upraw i zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-06-2021,14:40 Aktualizacja: 10-06-2021,14:40
A A A

Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - czytamy na stronach resortu rolnictwa.

O braku środków na dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych alarmowała m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych, która napisała list do premiera. Posłowie zaś składali liczne interpelacje i zapytania w tej sprawie.

gradobicie, zniszczone uprawy, agrounia, ubezpieczenie upraw

Grad wytłukł uprawy. Rolnicy nie mieli ich jak ubezpieczyć

W wyniku gradobicia, jakie wystąpiło w weekend w Małopolsce, wielu rolników straciło znaczne połacie upraw. "Kurtyna. Cały sezon zakończony, zysków zero" - podsumował jeden z nich w mediach społecznościowych. Burze z gradem...

Projekt ustawy złożyła w kwietniu Lewica. Wprowadza minimalną sumę limitów dopłat określonych w umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat na dany rok.

Dokument zakłada, że minimalna kwota będzie ustalana na podstawie algorytmu z wykorzystaniem dwóch zmiennych: stawki jednolitej płatności obszarowej przysługującej w roku poprzedzającym rok, w którym dopłaty będą wypłacane (JPO), oraz powierzchni użytków rolnych ogółem (URO), a także stałą równą 7 – odpowiadającą ok. 14 proc. iloczynu.

Zdaniem projektodawców, "taki sposób określenia tej kwoty gwarantuje istotny wzrost wydatków na ten cel oraz - w dłuższej perspektywie - utrzymanie go na poziomie gwarantującym".

Autorzy projektu uważają, że nowe rozwiązania będą skutkować wzrostem społecznego zaufania producentów rolnych do organów władzy publicznej i satysfakcji z ich działalności. Dotychczas przyjmowane limity dopłat oraz liczba zawieranych umów z zakładami ubezpieczeń prowadziła do stanu, w którym wsparcie w postaci dopłat do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogło być postrzegane jako iluzoryczne lub niedostępne.

sad, przymrozki, drzewa owocowe, ubezpieczenia

KRIR: za mało środków na dopłaty do ubezpieczeń rolnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych.   W piśmie do premiera Izby argumentowały, że obowiązek...

"Wprowadzone zmiany skutkować będą wzrostem wydatków budżetu państwa z tytułu dopłat do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W ustawie budżetowej na rok 2021 przewidziano na ten cel 400 mln zł. W przypadku wykorzystania projektowanego algorytmu kwota wydatków z budżetu państwa na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynosiłaby w roku 2021 ponad l 071 mln zł" - czytamy w stanowisku rządu.

W stanowisku poinformowano, że w marcu 2022 r. zakończy się realizacja (w ramach GOSPOSTRATEG-a) trzyletniego projektu badawczego pt.: "Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

W projekcie uczestniczy Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Badawczy w Warszawie, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz ministerstwo rolnictwa.

Celem projektu ma być wypracowanie rozwiązania zwiększającego efektywność i racjonalność stosowania dotacji z budżetu państwa do oferowanych rolnikom produktów ubezpieczeniowych, jak również poszerzenie ich listy.

Rządowy projekt zmiany ustawy będzie przedłożony pod obrady Sejmu RP w II kwartale 2022 roku. Jak informuje ministerstwo rolnictwa, "w projekcie nowelizacji ustawy zostanie ustalony 10-letni limit wydatków budżetowych na realizację dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich".

"W związku z powyższym Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - napisano.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu