Ruszyła kolejna edycja "Programu dla szkół"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
26-09-2022,14:05 Aktualizacja: 26-09-2022,14:28
A A A

Prawie 230 mln zł wyniesie budżet na realizację "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2022/2023. Polska jest jednym z największych jego beneficjentów.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czuwa nad realizacją "Programu dla szkół".

Głównym celem "Programu dla szkół" jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania dzięki działaniom towarzyszącym o charakterze edukacyjnym. W zakres programu wchodzi nie tylko dostawa owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, lecz także działania edukacyjne w szkołach służące propagowaniu zdrowego odżywiania, promocja oraz ocena programu.

kowr, pole, żniwa

Zagospodarowanie gruntów w I półroczu 2022 r. w liczbach

Podstawową formą zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2022 r. wyniósł 13,2 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów...
"Program dla szkół" został uruchomiony, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w  roku szkolnym 2017/2018. Zastąpił on programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole", których realizacja zakończyła się wraz z rokiem szkolnym 2016/2017. Program ten, podobnie jak programy realizowane poprzednio, cieszy się dużą popularnością i już na stałe wpisał się w codzienne życie szkół podstawowych na terenie całego kraju.

Warto odnotować, że w roku szkolnym 2021/2022 w "Programie dla szkół" w komponencie owocowo-warzywnym uczestniczyło 11 156 szkół podstawowych, w których owoce i warzywa otrzymało ok. 1,58 mln dzieci, w tym ok. 29 tys. dzieci z Ukrainy. Natomiast w komponencie mlecznym wzięło udział 11 458 szkół podstawowych, w których mleko i produkty mleczne otrzymywało ok. 1,59 mln dzieci, w tym ok. 28 tys. dzieci z Ukrainy.

"Program dla szkół" jest skierowany do dzieci z klas I–V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I–II ogólnokształcących szkół baletowych. Uczniowie bezpłatnie otrzymają świeże owoce i warzywa oraz soki owocowe, a także produkty mleczne, tj.: mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

W danym semestrze roku szkolnego 2022/2023 jedno dziecko może otrzymać 34 porcje owoców i warzyw oraz 28 porcji mleka i przetworów mlecznych. W każdym z tygodni dziecku udostępnia się co najmniej 2 porcje owoców i warzyw oraz co najmniej 2 porcje mleka i przetworów mlecznych.

kowr, łąka

Postęp biologiczny w spółkach strategicznych KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski na działalnością 31 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółki te odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i...
Wysokość stawek pomocy netto z tytułu nieodpłatnego udostępniania produktów wynosi: 1,01 zł netto za jedną porcję owoców/warzyw oraz 1,14 zł netto za jedną porcję mleka i przetworów mlecznych.

Obecnie dostawy do szkół realizować może 96 zatwierdzonych dostawców owoców i warzyw oraz 102 zatwierdzonych dostawców mleka i produktów mlecznych (wykaz zatwierdzonych dostawców jest dostępny na stronie internetowej programu www.programdlaszkol.org).

W przypadku, gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z OT KOWR.

"Program dla szkół" finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (ok. 46%) oraz środków z budżetu krajowego (ok. 54%). Polska jest jednym z największych beneficjentów Programu w UE – pod względem przyznanego budżetu plasuje się na 4. miejscu. Wyższy budżet otrzymały tylko Niemcy, Francja i Włochy. Budżet na realizację Programu w Polsce w roku szkolnym 2022/2023 wynosi łącznie 229,90 mln zł, w tym 101,80 mln zł pochodzi z budżetu UE a 128,10 mln zł z budżetu krajowego.

Bardzo ważnym elementem "Programu dla szkół" są działania edukacyjne. Stanowią one, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów Programu. Szkoły są zobowiązane przeprowadzić w każdym semestrze roku szkolnego co najmniej dwa działania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu MEN. Działania te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz wytwarzania produktów mlecznych, a także przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. W ramach działań edukacyjnych w ubiegłym roku szkolnym zostały zrealizowane bezpłatne warsztaty oraz wycieczki edukacyjne w szkołach podstawowych uczestniczących w "Programie dla szkół".

 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu