Rozpoczął się nabór do konkursu inicjatyw sołeckich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mateusz Babak PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2021,13:30 Aktualizacja: 20-04-2021,13:37
A A A

Nabór do konkursu inicjatyw sołeckich, zakładającego dotacje do potrzeb inwestycyjnych sołectw województwa śląskiego, rozpoczął samorząd regionu. Limit wsparcia - podobnie jak we wcześniejszych latach - wynosi 60 tys. zł na gminę.

O trwającym naborze wniosków do Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" na 2021 r. poinformowała na swoim facebookowym profilu Izabela Domogała, członkini zarządu województwa. Nabór potrwa do 7 maja.

dzień sołtysa, andrzej duda, rozwój obszarów wiejskich, lokalne wspólnoty

Prezydent dziękuję sołtysom za pracę na rzecz lokalnych wspólnot

Dziękuję za pracę na rzecz lokalnych wspólnot, to w dużej mierze dzięki sołtysom na wsi wciąż są silne więzi międzyludzkie, żywa jest wzajemna życzliwość i chęć współdziałania - napisał Andrzej Duda w życzeniach z okazji Dnia Sołtysa....

"W ramach konkursu ze środków z budżetu województwa można realizować zadania polegające na: działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców, działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców oraz tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu" - wymieniła przedstawicielka samorządu województwa.

W umieszczonych na stronie slaskie.pl zasadach udzielania dotacji wskazano, że składane przez gminy wnioski sołectw o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 11 października. Województwo będzie następnie refundowało - w postaci pomocy finansowej - część poniesionych przez gminy kosztów.

Wśród punktowanych kryteriów oceny znalazły się utworzenie przez gminę funduszu sołeckiego, powiązanie zadania z obchodami 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, wnioskowanie o dotacje wynoszące nie więcej, niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadań czy powiązanie zadań z dostosowaniem lub umożliwieniem korzystania z tego zadania osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

dzień sołtysa, ustawa o sołtysach i radach sołeckich, Miłosz Motyka, Jarosław Rzepa

Sołtysów trzeba godnie wynagradzać. Projekt ustawy trafi do Sejmu

Klub Koalicja Polska-PSL złoży w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich - poinformowali w czwartek politycy PSL. Poseł Jarosław Rzepa na konferencji prasowej w imieniu całego klubu złożył życzenia sołtysom z okazji ich święta. - Chcę...

Dotacja może sięgać 80 proc. oszacowanej wartości zgłaszanych zadań. Woj. śląskie określiło minimalną szacunkową kwotę pomocy dla: zadań inwestycyjnych w wysokości 10 tys. zł oraz zadań bieżących w wysokości 6 tys. zł. Pomoc w ramach konkursu ma być przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który wynosi 60 tys. zł na gminę.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.), za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Po raz pierwszy konkurs inicjatyw lokalnych - kierowany do sołectw - przeprowadziły w woj. śląskim poprzednie władze regionu. Na jedną gminę również wtedy przypadała kwota dofinansowania do 60 tys. zł (co pozwoliło łącznym nakładem do 4,8 mln zł wesprzeć 80 gmin).

Nie określono dolnej wartości projektów, aby z programu skorzystały gminy z licznymi sołectwami (np. w gminie Pilica funkcjonują 24 sołectwa).

W ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" w latach 2019-2021 w budżecie zabezpieczono 10,4 mln zł. Pomoc finansową otrzymało łącznie 156 gmin, a przekazane dotychczas środki zamknęły się w kwocie ponad 6,6 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement