Rolnik senior ma być aktywny i zdrowy. Ruszył pilotażowy program

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-04-2018,9:10 Aktualizacja: 12-04-2018,11:21
A A A

Starzejące się społeczeństwo na obszarach wiejskich wymaga kompleksowej opieki. M.in. z inicjatywy KRUS został uruchomiony pilotażowy program skierowany do osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wojciech Sekściński, szef Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformował, że pilotaż pod nazwą "aktywny zdrowy senior rolnik" jest wspólnym przedsięwzięciem KRUS, Funduszu Składkowego KRUS oraz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

wypadki w rolnictwie, wypadki w gospodarstwach, upadki osób, krus, kampania Upadek to nie przypadek

Upadki to plaga w rolnictwie. KRUS będzie z nią walczyć

12 rolników straciło życie w ubiegłym roku w wyniku zdarzeń zakwalifikowanych do kategorii "upadki osób". W tym zakresie wypłacono też aż 6 653 z 13 250 przyznanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

Realizacja akcji została rozpoczęta w ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy ze Stowarzyszeniem Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Zakłada m.in. kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym oraz w trybie stacjonarnym, pobyt z noclegiem osób starszych połączony z rehabilitacją - w ramach wsparcia opiekunów osób starszych np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

Program pilotażowy jest realizowany w kilku powiatach województw południowo-wschodnich.

- Program powstał w odpowiedzi na potrzebę poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowotnej wśród rolników, uwzględniających ryzyko wypadków w rolnictwie, chorób typowych dla wieku podeszłego oraz specyfikę pracy rolniczej - powiedział Sekściński. Dodał, że projekt będzie realizowany w oparciu o bazę KRUS do 2020 r.

krus, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, dzieci rolników, rehabilitacja lecznicza

Dzieci rolników będą się rehabilitować. KRUS ogłasza turnusy

Dzieci rolników urodzone w latach 2003-2011 mogą skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych, które organizuje podczas wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Żeby pociechę wysłać na takie lecznicze wczasy, należy przede...

- Ostatnio bardzo mocno mówi się o starzeniu się społeczeństwa i o potrzebie aktywizacji ludzi starszych, ale głównie dotyczy to mieszkańców miast, natomiast często zapomina się o potrzebach seniorów z obszarów wiejskich, stąd potrzeba uruchomienia specjalnego programu - zauważył Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.

Dodał, że resort rolnictwa chce wypracować formy pomocy dla starszych rolników, którzy nie mogą samodzielnie egzystować.

Prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, naczelny Lekarz KRUS poinformowała, że obecnie na wsi mieszka ok. 40 proc. polskiego społeczeństwa. U 52 proc. Polaków stwierdzono występowanie chorób przewlekłych, bez względu na miejsce zamieszkania. Najczęściej takie choroby odnotowano w województwie: śląskim, łódzkim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, najmniej w woj. warmińsko-mazurskim.

- Ważną rolę w zachowaniu kondycji zdrowotnej społeczeństwa odgrywa dostęp do usług takich jak prewencja, diagnostyka, leczenie, a także organizacja i finansowanie ochrony zdrowia - zaznaczyła profesor.

opieka nad seniorami, seniorzy, krir, Rada do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

Opieka nad seniorami w gospodarstwie? Na tym też można zarobić

Samo rolnictwo nie zawsze dostarcza właścicielom gospodarstw wystarczających dochodów. Nic więc dziwnego, że szukają oni dodatkowych funduszy. Jednym z nich może być opieka nad seniorami. Na ten temat rozmawiano m.in. podczas V Konferencji...

W grupie zawodowej rolników najczęściej występują choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie tętnicze, choroby układu kostnego, przemiany materii, układu pokarmowego. 30 proc. rolniczek i 25 proc. rolników uskarża się na bóle układu mięśniowo-kostnego, co wynika m.in. z pracy w różnych warunkach pogodowych oraz bez przestrzegania zasad ergonomii.

Jest to najczęstsza przyczyna okresowej niezdolności do pracy, a w dalszej kolejności samodzielnego egzystowania.

- Częstym powodem niepełnosprawności są choroby psychiczne, często spowodowane nadużywaniem alkoholu. Najczęstszą chorobą zawodową w 2016 r. była borelioza i z tego tytułu były wypłacone najczęściej jednorazowe odszkodowania - powiedziała profesor.

Najczęstszymi przyczynami zgonów są choroby krążenia i nowotwory, oraz przyczyny zewnętrze takie jak: urazy, wypadki, samobójstwa.

Jak mówiła prof. Wilmowska-Pietruszyńska przyczynami zagrożeń zdrowotnych wśród rolników jest utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych, niższy poziom wykształcenia, przeciążenia pracą, brak czasu na wykonywanie kontrolnych badań lekarskich oraz warunki i specyfika pracy w rolnictwie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu